Enstrümantal Analiz Spektrofotometrik Yöntemler

ENSTRÜMANTAL ANALİZ

Spektrofotometrik yöntemler

ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ

• Işının absorpsiyon düzeyinin ölçülmesi ile gerçekleştirilen analizlere absorpsiyometri denir.

• Doğal olarak renkli veya sonradan renklendirilen bir bileşiğin görünür bölgeye ait bir ışığı absorplamasına dayanan absorpsiyometrik yöntemlere kolorimetri denir.

• Spektrofotometri ise görünür bölge (visible, GB), Ultraviyole (UV), infrared (IR) bölgelerdeki belli dalga boyundaki herhangi bir ışının madde tarafından absorplanmasına dayanan yöntemlerdir.

• UV ve GB ışınları, daha çok kantitatif analizlerde, IR ışınları ise kalitatif analizlerde kullanılmaktadır

FOTOMETRİ, çok genel bir terimdir.

• Absorpsiyon dışında emisyon ölçümlerini de içine alır.

• Fotometri bir maddenin absorbe ettiği veya yaydığı ışının miktarının ölçülmesidir.

Fotometri tekniği 4 genel grupta toplanır.

1) Kolorimetrik veya spektrofotometrik analizler

2) Florometrik analiz metotları (Floresans özelliğe sahip maddelerin yaydığı ışının şiddetinin ölçülmesidir

3) Nefelometrik analiz metotları: Bir süspansiyon tarafından saçılan ışın miktarının ölçülmesi prensibine dayanır.

4) Türbidimetrik analiz metotları: bulanık bir çözelti içinden geçen ışın miktarının ölçülmesine dayanır.

Absorpsiyometride kullanılan temel kavramlar

• Kolorometrik ve spektrofotometrik analizler, kimyasal maddelerin ışığın bir kısmını absorbe edip bir kısmını da geçirmesi prensibinden yararlanılarak geliştirilen analiz yöntemleridir.

Lambert-Beer Yasası

absorpsiyon ölçümlerinin dayandığı kanundur.

Absorplanan fotonların sayısı, ortamdaki absorpsiyon yapan türlerin sayısı ile orantılıdır. Monokromatik ve I0 şiddetinde ışıma, ortamı daha küçük olan I şiddetinde terk eder.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu