Elementel Analiz ve Mol Kütlesi ( MEGEP )

1. ORGANİK BİLEŞİKLER VE YAPISI

1.1. Organik Kimyanın Tarihçesi

1.2. Organik ve Anorganik Bileşiklerin Karşılaştırılması

1.3. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması

1.3.1. Elektronegatiflik

1.3.2. İyonik Bağ

1.3.3. Kovalent Bağlar

1.3.4. Elektron – Nokta Yapısı(Lewis Yapısı)

1.3.5. Sigma (s) ve Pi () Bağları

1.3.6. Hibritleşme

1.3.7. Koordine Kovalent Bağ

1.3.8. Moleküller ArasıBağlar

2. ORGANİK BİLEŞİKLERDE HİDROJEN ARANMASI

2.1. Hidrojenin Fiziksel Özellikleri

2.2. Hidrojenin Kimyasal Özellikleri

2.3. Hidrojenin Elde Edilişi

2.4. KullanıldığıYerler

3. AZOT

3.1. Azotun Özellikleri

3.2. Azot’un Önemli Bileşikleri

3.3. Azot’un Kullanım Alanları.

3.4. Azot Tayini

3.4.1. Sodyum Eritişiyle Azot Tayini

3.4.2. Amonyak Oluşumuyla Azot Tayini

3.5. Azot , Kükürt ve Halojen Tayininde Dikkat Edilecek Noktalar

4. KÜKÜRT

4.1. Kükürtün Özellikleri

4.2. Önemli Kükürt Bileşikleri

4.3. Kükürtün Kullanım Alanları

4.4. Kükürt Tayini

4.5. Dikkat Edilecek Noktalar

5. HALOJENLER VE ÖZELLİKLERİ

5.1.Halojen Tayini

6. EBÜLİYOSKOPİ

7. KRİYOSKOPİ

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu