Eldiven ve Maske Kullanma Talimatı ( Gıda ve Sağlık Sektörü )

Eldiven ve Maske Kullanma Talimatı ( Gıda Sektörü )

1) AMAÇ ve KAPSAM

İşletmemizde, yiyecek ve içecek hazırlanması sırasında kişiden gıdaya bulaşabilecek bakteriyolojik tehlikelerin önlenmesi, en aza indirilmesi.

Pişirilmeden tüketilecek veya pişirilmiş/yemeğe hazır, gıdaların hazırlıklarını ve/veya sunumlarını kapsar.

2) SORUMLULUKLAR

Mutfak ve restaurant personeli bu talimatı gıda hazırlığı ve sunumu esnasında eksiksiz uygulamalıdır.

3) TANIMLAR ve KISALTMALAR

4) UYGULAMA

Eldiven Kullanım Uygulaması Yiyecek ve İçeceklerin Hazırlanması ve/veya sunulması aşamasında eldiven ve maske kullanım koşulları;

1.Öksüren, nezle olan ve hapşıran kişilerin mutlaka çalışmaları gerekiyorsa Aşçıbaşının veya yardımcısının izniyle sürekli filtreli maske takarak çalışmalıdır.

2.Pişirilecek gıdaların eğer ellerde açık yara, yanık, kesik yoksa, çıplak elle hazırlanmasında hiçbir sakınca yoktur. Ancak eller gıda ile temas etmeden önce mutlaka iyice yıkanmalı, kurulanmalı ve dezenfekte edilmelidir.

3.Elde açık yara, kesik, yanık varsa yara bandı sık sık değiştirilmeli ve dezenfekte edilerek yeni kırmızı veya mavi renkli yara bandı kullanılmalıdır.

4.Yemeğe hazır, pişirilmiş veya pişirilmeden tüketilecek gıdaların hazırlıklarının elle yapılması gerektiği durumlarda ele mutlaka eldiven giyilmelidir ve maske takılmalıdır.

5.Her yeni eldiven giyiminden sonra, eldivenli şekilde eller tekrar dezenfekte edilmelidir.

6.Büfe sunumu yapan personel mutlaka eldiven giymelidir.

7.Eldiveni giymeden önce eller sabunla mutlaka iyice yıkanıp, kurulanıp, dezenfekte edilmelidir.

8.Bir saatten fazla süreyle aynı eldivenle çalışılmamalıdır. Eldivenlerin saatte bir yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

9.Eldivenlerin ilgili gıda dışında herhangi bir şeyle teması halinde eldivenler derhal değiştirilmelidir.

10.Eğer; Eldiven ve maske zarar görürse,

11.Eldiven ve maskede çapraz kirlenme oluşursa,

12.Sıcak gıdalarla temastan dolayı terleme oluşursa,

13.Herhangi bir sebepten dolayı eldiven ve maske çıkartılır ise, yeni eldiven ve maske kullanılması gerekmektedir.

14.Yeni eldiveni giymeden önce eller mutlaka sabunlanır, kurulanır ve dezenfekte edilir.

15.Çapraz kirlenmeye neden olacak gıdaların hazırlığında kullanılan eldiven ve maskeyle başka bir gıdanın hazırlığı yapılmaz.


ELDİVEN KULLANMA TALİMATI ( Sağlık Sektörü )

1.AMAÇ

Hastane çalışanlarını kan ve vücut sekresyonları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumak, yanı sıra hastadan hastaya bulaşın önlenmesi.

2.KAPSAM

Hastalara bakım veren personeli ve tüm hastane bölümlerini kapsar.

3.KISALTMALAR

Herhangi bir kısaltma yoktur.

4.TANIMLAR

Mekanik Ventilasyon : Hastanın spontan solunumunun olmadığı durumlarda mekanik aletlerle solunumunun sağlanması işlemidir.

5.SORUMLULAR

…….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personeli sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.Hastaya uygulanan herhangi bir izolasyon önlemi endikasyonunun olmadığı durumlar için aşağıdaki kurallar geçerlidir

6.1.1.Temiz- nonsteril eldiven giyilmesini gerektiren işlemler.

6.1.2.İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce

6.1.3.Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ile veya vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direk temas gerektiren işlemlerde

6.1.4.Kanla temas

6.1.5.Bütünlüğü bozulmuş cilt ve mukoz membranla temas

6.1.6.Yüksek düzeyde infeksiyöz ve tehlikeli organizmanın potansiyel varlığı

6.1.7.Epidemik veya acil durumlar

6.1.8.İntravenöz damar yolu açılması ve sonlandırılması

6.1.9.Kan alınması

6.1.10.Pelvik ve vajinal muayene

6.1.11.Endotrakeal tüpten yapılacak aspirasyon

6.1.12.Hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ile ve vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla indirek temas gerektiren işlemlerde

6.1.13.Kusmuk içeren kabın boşaltılması

6.1.14.Hastada kullanılmış aletlerin temizlenmesi

6.1.15.Vücut sıvıları ile kontamine alanın temizlenmesi

6.2.Steril eldiven kullanılmasını gerektiren işlemler

6.2.1.Hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimler (Herhangi bir cerrahi işlem, vajinal doğum vb)

6.2.2.İnvaziv radyolojik girişimler

6.2.3.Santral kateter yerleştirilmesi

6.2.4.Tıbbi malzemelerin sterilitesinin korunması gereken durumlar

6.2.5.Total parenteral nütrisyon hazırlanması

6.2.6.Kemoterapötik ajanların hazırlanması

6.2.7.Mekanik ventilasyondaki hastanın solunum sekresyonlarının aspirasyonu

6.2.8.Cerrahi girişimler

6.2.8.1.STERİL ELDİVEN GİYİLMEDEN ÖNCE ELLER YIKANMALI VEYA EL ANTİSEPTİĞİ İLE OVULMALIDIR. AYNI ŞEKİLDE ELDİVEN ÇIKARTILDIKTAN SONRA DA ELLER YIKANMALI VEYA EL ANTİSEPTİĞİ İLE OVULMALIDIR. CERRAHİ İŞLEMLER ÖNCESİNDE ELDİVEN GİYİLMEDEN ÖNCE CERRAHİ EL HİJYENİ KURALLARINA UYULMALIDIR.

6.3. Aşağıdaki durumlarda eldiven kullanılmamalıdır;

6.3.1.Hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı direk hasta teması gerektiren işlemler

6.3.1.1.Tansiyon ölçümü

6.3.1.2.Vücut ısısı ve nabız ölçümü

6.3.1.3.Subkutan ve intramüsküler enjeksiyon

6.3.1.4.Hastanın giydirilmesi, banyo yaptırılması

6.3.1.5.Hasta transportu

6.3.1.6.Sekresyonsuz göz ve kulak muayenesi

6.3.1.7.Kan sızıntısının olmadığı damar yolu kontrolü

6.3.2.Hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile temas olasılığının olmadığı indirek hasta teması gerektiren işlemler

6.3.2.1.Telefon kullanımı

6.3.2.2.Hasta kartı, dosyası, günlük gözleminin doldurulması

6.3.2.3.Hastaya oral tedavi verilmesi

6.3.2.4.Hastaya yemeğinin verilmesi ve sonrasında toplanması

6.3.2.5.Hasta yatağının çarşafının çıkarılması ve yeniden takılması

6.3.2.6.Non-invaziv mekanik ventilasyon aletlerinin, oksijen kanülünün takılması

6.3.2.7.Hasta mobilyalarının yerlerinin değiştirilmesi

6.4.Eldiven Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar;

6.4.1.Eldivenli ellerle hastaya temas durumunda temizden kirliye doğru çalışılmalıdır

6.4.2.Eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalıdır

6.4.3.Eldivenler tekrar kullanılmamalıdır

6.4.4.Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır

6.4.5.Eldiven en son giyilmelidir

6.4.6.Doğru tip ve boyutta eldiven seçilmelidir

6.4.7.Eldivenler, önlük giyildiği durumlarda önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir

6.4.8.Eldiven giyildikten sonra eldiven kullanım amacına yönelik olan iş yapıldıktan sonra eldiven derhal çıkartılmalı, el hijyeni uygulanmalı, aynı eldiven elde iken hasta odasındaki yüzeylerle temas edilmemelidir.

6.4.9.ELDİVEN ÜZERİNE EL ANTİSEPTİĞİ UYGULANMAMALI VEYA ELDİVENLİ ELLER YIKANMAMALIDIR.

6.4.10.ELDİVEN KULLANIMI ASLA EL HİJYENİNİN YERİNİ ALACAK BİR UYGULAMA OLARAK ALGILANMAMALI VE ELDİVEN KULLANIM ENDİKASYONLARI DIŞINDA ELDİVEN KULLANILMAMALIDIR.

6.4.11.STERİL ELDİVEN GİYİLMEDEN ÖNCE ELLER YIKANMALI VEYA EL ANTİSEPTİĞİ İLE OVULMALIDIR. AYNI ŞEKİLDE ELDİVEN ÇIKARTILDIKTAN SONRA DA ELLER YIKANMALI VEYA EL ANTİSEPTİĞİ İLE OVULMALIDIR.

İLGİLİ DOKÜMANLAR
El Yıkama Talimatı
El Antisepsisi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu