Ekmek İsrafı ( GTHB )

 Ekmek, buğday ununa; su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın tekniğine uygun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi, fermentasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan ürünü ifade eder.(TGK 2012)

          Araştırmalar bize milattan yüzlerce yıl önce, Babil, Mısır, Yunan ve     Romalı’ ların ekmeği beslenmelerinin bir parçası olarak kullandıklarını   göstermektedir (Matz,1995).

 • Ekmeğin Beslenmedeki Önemi

 • Sofralarımızın vazgeçilmez besin maddesi olan ekmek, karbonhidrat ve protein kaynağı olarak beslenmede önemli bir yere sahiptir. Karbonhidrat, protein ve posa kaynağı olan ekmeğin tam tahıl, kepek, çavdar, mısır, köy ekmeği vb. gibi pek çok çeşidi bulunmaktadır.

Temel besin maddesi olan tahıllar; buğday, arpa, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi taneli bitkiler ve tohumlarından oluşmaktadır.

Tahıllar, B12 vitamini hariç vücudun enerji metabolizmasında görevli olan, yetersizliğinde sinir ve sindirim sistemi bozukluklarına neden olan B1  vitamininin başlıca kaynağıdır ve diğer B grubu vitaminler bakımından da zengindir.

     Yetişkin kadın ve erkeğin günlük ortalama gereksinmeleri düşünüldüğünde 300 gr ekmek;

 • Günlük alınması gereken enerjinin % 30-36’sını,

 • Demirin % 12-48’ini,

 • Proteinin % 39-42’sini,

 • Kalsiyumun % 9-57’sini,

 • B1 vitamininin % 27-63’ünü,

 • B2 vitamininin % 12-30’unu,

 • Niasinin % 15-27’sini karşılamaktadır.

 • Sağlık İçin Tam Tahıllar

 • Tahıllar, vücudun enerji metabolizmasında görevli olan, yetersizliğinde sinir ve sindirim sistemi bozukluklarına neden olan B1 (tiamin) vitamininin başlıca kaynağıdır ve diğer B grubu vitaminler bakımından da zengindir.

 • Ekmek israfı

Gelişmiş ülkelerde çöpe atılan gıdaların % 40’ı, aslında yenebilecek durumdadır.

Gelişmiş ülkeler yılda yaklaşık 222 milyon ton yenebilir ürünü heba etmektedir.

TMO, Türkiye’de;

Ekmek üretimi ve tüketimini,

Tüketim alışkanlıklarını,

Ekmek israfının boyutlarını,

İsrafın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiğini ortaya koyan bir araştırma yaptırmıştır

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde üretilen ekmeğin % 5,9’u israf edilmektedir.

Araştırma ;

Ekmek üretiminin günde 101 milyon, yılda 37 milyar adet,

Ekmek tüketiminin günde 95 milyon, yılda 35 milyar adet,

Ekmek israfının günde 6 milyon, yılda 2,1 milyar adet,

Kişi başı günlük ekmek israfının da 20 gr olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Araştırma, günlük 6 milyon ekmeğin;

3 milyonunun fırınlarda (% 51.4),

2,3 milyonunun hanelerde (%37.9),

0,6 milyonunun yemekhaneler ile lokanta ve otellerde (% 10.7) israf edildiğini ortaya koymuştur.

İsraf nedeniyle yıllık ekonomik kaybımız 1,546 milyar TL’ dir.

Bu tutar, dünya birincisi olduğumuz un ihracatından elde ettiğimiz gelire eşdeğerdir.

Bu rakam, dünya ekonomisinde yükselişini sürdüren ülkemiz için ciddi bir kayıptır.

1,5 milyar TL ile;

Ülkenin 23 günlük ekmek ihtiyacı karşılanabilmekte,

460 bin öğrenciye her ay 280 TL burs verilebilmekte,

300 öğrenci kapasiteli 250 yurt,

16 derslikli 500 okul veya 100 yataklı 80 hastane yapılabilmektedir.

Araştırmada;

İsrafının kötü niyetten ziyade “ihmal ve bilgisizlikten” kaynaklandığına,

Ekmeğin insan gıdası olarak tüketilmemesi veya çöpe atılmasının  israf olarak tanımlanması gerektiğine,

Bu bağlamda hayvan beslenmesinde kullanılan ekmeğin de israf olarak nitelendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

  Araştırmada israfının ana nedeni olarak;

Ekmeğin ihtiyaçtan fazla alınması,

Fırınlarda ihtiyaçtan fazla üretim yapılması,

Ekmeğin uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesi,

Bayat ekmeğin değerlendirilme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmaması,

Yemekhanelerde tercih edilen rol ekmeğin üstü açık veya ambalajsız olarak sunulması gösterilmiştir

Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır.

Kampanya, toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak şekilde ;

 • Kamu kurum ve kuruluşları,

 • Yerel yönetimler,

 • Üniversiteler,

 • Sivil toplum kuruluşları,

 • Özel sektör

işbirliğiyle yürütülecektir.

Kampanyanın hedef kitlesi toplumun bütünüdür.

Özelde; israfın yoğun olarak yaşandığı fırınlar, lokantalar, oteller ve yemekhaneler ile hanelerdir.

üÖncelikli olarak ise; bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmak adına çocuklar ile toplumdaki yeri ve önemi dikkate alındığında kadınlardır

 • Ekmek İsrafını Önlemek İçin Evde Neler Yapılmalı?

İhtiyaçtan fazla ekmek alınmamalıdır.

Dilimlenerek tüketilmesi israfı azaltacaktır.

Bayatlamış ve kurumuş ekmekler; fırında, ekmek kızartma makinesinde veya kaynamakta olan tencerenin üzerindeki süzgece yerleştirilerek tüketime uygun hale getirilebilir.

Bayat ekmekler, galeta unu veya kurutulmuş ekmek içi şeklinde, uygun yemeklerde kullanılabilir.

Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun kapsamında, gerek işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları bakımından gerekse Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği  ile ilgili denetimlerimiz devam etmektedir.

Ayrıca fırın çalışanlarına hijyenik kurallar, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve Ekmek İsrafı ile ilgili eğitimler verilmektedir. Bu eğitimler sonucu katılımcılara sertifika verilmektedir.

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne aykırı davrananlar hakkında  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanmaktadır.

     Teşekkür ederim


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu