E.coli O157 Hızlı Test Kiti

E. coli O157  hızlı test kiti:GLISA-(Gold Labelled ImmunoSorbent Assay), E.coli O157‘nin gıdalarda kalitatif belirlenmesi için hızlı test 25 test

Kullanıma yönelik

E.coli O157 hızlı test kiti, gıda analiz labaratuarlarında çeşitli gıdalardan muhtemel E. coli O157 (H7 içeren)‘nin kalitatif olarak belirlenmesi için kullanımına yöneliktir. Testin, çiğ kıyma ve pastörize tam yağlı sütte 25 gr örnekte en az bir E. coli O157 içeriyorsa 18 sa zenginleştirmeyle kullanımı AOAC onayını almış ve geçerliliği kabul edilmiştir.

İnsan patojeni olan E. coli ler arasında Verotoksin (Shigella benzeri bir toksin) üreten suşlar (VTEC) son yıllarda önem kazanmaktadır. Enterohemorojenik E. coli (EHEC) grubu ve onun oldukça patojen olan O157:H7 suşu özellikle bu yönden dikkat çekmektedir.

EHEC, özellikle küçük çocuklar ve yaşlılarda bağışıklık düşmesiyle birlikte hayati tehlikesi olan hastalıkları başlatabilir. Enfeksiyonun bulaşmasının ana kaynağı çiğ veya yetersiz ısıl işlem uygulanmış (et ve süt ürünleri gibi) gıdalardır. EHEC sığır, koyun ve keçi dışkısında bulunur. Bu mikroorganizmalar, et ve süt ürünleri gibi gıdaların işlenmesi sırasında hijyenik koşullara dikkat edilmezse gıdalara bulaşabilir.

E. coli O157 nin yol açtığı gıda enfeksiyonlarının hızla artması, tanımlamada güvenilir ve hızlı metotlara talebi arttırmıştır. Geleneksel kültürel metotlardan farklı olarak immunolojik teknikler, hassasiyet ve spesifliğinin daha fazla olması sebebiyle kullanıcılar arasında yaygınlaşmıştır.

E. coli O157 kiti bir immunolojik görüntüleme testidir. İmmün akış prensibine dayanır ve testin uygulanması ve yorumlanması için zaman alıcı ve personel yoğunluklu çalışmalardan kaçınmayı sağlar.

Prensip: E. coli O157 kiti, altın rengine boynamış antikorları baz alan hızlı bir immünokramatografik test kitidir. Test cihazında dairesel örnek boşlukları ve oval şekilli bir test penceresi (T) ve bir kontrol penceresi (C)  bulunmaktadır.

1. Örnek, dairesel örnek boşluğu aracılığıyla kramotografi kağıdına koyulur.

2. Örnek, E. coli O157’ye spesifik olan altın renkli antikorları içeren kolloid reaksiyon zonuna doğru ped ile absorblanır.

3. E. coli O157 antijeni bulunmuyorsa, altın renkli antikorlar kompleks yapamaz ve bağlayıcı bir zonla karşılaşana kadar test alanında (T) ilerler.

4. Bağlayıcı zon (T), herhangi bir  E. coli O157 antikor kompleksinin oluşturan başka bir E. coli O157 antikorunu tutar. Altın renkten dolayı, sabit kırmızı bir çizgi oluşur.

5. Örneğin geri kalanı, kontrol zonu (C) bünyesinde ikinci bir bağlayıcı reaktif zona doğru ilerlemeye devam eder. Ve ikinci bir sabit kırmızı çizgi oluşur (pozitif kontrol).  Herhangi bir E. coli O157 bulunup bulunmamasından bağımsız olarak, kontrol zonu (C) içinde bu kırmızı çizgi her zaman oluşur. Böylece testin doğru çalıştığından emin olunur.

Depolama/Stabilite: E. coli O157 test kiti, +2 ila +8 ºC arasında depolandığında kutu üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir.

Paket içeriği: 25 test düzeneği ( alüminyum folyo ile tek tek paketlenmiş)

Test için gerekli malzemeler:

1.Zenginleştirme besiyeri, mEC Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri veya mTSB Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri

2.Stomacher/ Stomacher torbaları

3.35 ºC  ve 37 ºC inkübatörler

4.Distile veya deiyonize su

5.Otoklav

6.Örnekleri kaynatmak için su banyosu (opsiyonal)

7.Örnekleri kaynatmak için tek kullanımlık Polypropilen tüpler (opsiyonal)

8. 1-2 ml ( kaynatılacak örnekler) ve 150 mikrolitre(teste koyulacak kaynatılmış örnekler) çekebilen tek kullanımlık plastik aktarım pipetleri ve /veya uygun mikropipetler ve tek kullanımlık uçlar

Örnek madde / örnek zenginleştirme: *25g katı örnek veya 25 ml sıvı örneği, 225ml zenginleştirme besiyeri¹ ile karıştırın ve gerekirse Stromacher ile homojenize edin.

*35-37 ºC’ta, 18-24 sa inkübe edin.

*Oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakın.

¹Süt ürünleri için, mTSB +Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri önerilir.

Et ve et ürünleri için, mEC +Novobiocin seçici zenginleştirme sıvı besiyeri kullanılmalıdır.

Test Prosedürü

Örnek hazırlama  (opsiyonel kaynatma aşaması)

Kaynatma aşaması mecburi değildir ancak uygulandığında işleme sırasında oluşan canlı bakteri bulaşısı riskini düşürmektedir.

1.Yaklaşık 1-2 ml zenginleştirme besiyerini uygun tüpe(polypropilen) aktarın. Bir kapakla gevşekçe kapatın.

2.Tüpleri su banyosunda 15 dakika kaynatın.

3. Çıkarın ve kullanmadan önce oda sıcaklığına(18-26 ºC) kadar soğumaya bırakın.

Prosedür

1.Gerekli sayıda E. coli O157 analiz düzeneğini alüminyum folyolu poşetlerden çıkarın. Analiz düzeneklerini düz bir zemine koyun ve uygun örnekleri tanımlamak için etiketleyin.(Not: Test, açıldıktan sonra 2 saat içinde uygulanmalıdır.)

2.Mikropipet ve tek kullanımlık ucunu kullanarak  kaynamamış veya kaynatılmış, soğutulmuş zenginleştirme besiyerinden150 mikrolitre çekin. Test cihazındaki örnek boşluğuna örnekten 150 mikrolitre yayın.

Tek kullanımlık pipete alternatif olarak, pipeti örneğe daldırıp basınç ile içine dolan sıvıyı tutabilirsiniz. Daha sonra bundan 5 damlayı(150-160 mikrolitre civarı) analiz cihazındaki örnek boşluğuna damlatın.

3.Test düzeneklerini oda sıcaklığında inkübe edin ve sonuçları örneği düzeneğe koyduktan sonra 20 dakika içinde gözlemleyin.

Sonuçların yorumlanması

Kontrol zonunda (C) 20 dakika içinde sabit kırmızı çizgi görünmesi, testin doğru çalıştığını gösterir.

Test (T) ve kontrol (C) zonunda 20.dakikada veya daha önce kırmızı bir çizgi görünürse örnek POZİTİF olarak değerlendirilebilir.

20 dakika sonunda kontrol (C) zonunda sabit bir kırmızı çizgi görünürken test (T) alanında kırmızı çizgi görünmüyorsa örnek NEGATİF olarak değerlendirilir.

Teknik özellikler

Saptama sınırı: Alt belirleme sınırı 25 gr gıda örneğinde 1 E. coli O 157(H:7) koloni oluşturan birim olarak kabul edilmektedir.Bu seviye AOAC Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenebilme alt sınırı olarak uygun bulunmuştur. Bu veri bağımsız bir analiz labaratuvarı tarafından onaylanmıştır.

Sınırlamalar: E. coli O157 test kiti, AOAC tarafından onaylanmış ve çiğ et ve pastörize sütte kullanım için uygun bulunmuştur. Gıda katkı maddeleri içeren çeşitli gıda ürünlerinde E. coli O157 test kitinin kullanımıyla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu test mEC +N ve , mTSB +N  seçici zenginleştirme sıvı besiyeri, MERCK ve EHEC zenginleştirme sıvı besiyeri + cerixime, cefsulodin ve vancomycin baz alınarak geliştirilmiştir.

Diğer seçici zenginleştirme besiyeri tipleri ve diğer markalarla ilgili sınırlamalar dahil edilmemiştir. Özellikle kırmızı-kahve  rengindeki sıvı besiyerlerini kullanmak, test zonunu da arka plan rengi yüzünden zayıf sinyalleri maskeleme riski oluşturur.

Sorun giderme

Sorun                                                                                             Çözüm

20 dk’lık test süresince herhangi bir zonda                                    Örneği tekrar hazırlamak

çizgi oluşmaması

Tedbirler

İzole edilen E. coli O157(H7)’lerin çok düşük dozajda (<50 bakteri) bile hastalık yapıcı olabileceği gösterilmiştir. E. coli O157 test kiti kullanıcıları, E. coli O157’nin tanmlanması ile ilgili uygun aseptik koşullara hakim olmalıdır. Örnek hazırlanırken, zenginleştirilirken ve cihaza konulurken son dere dikkatli olunmalıdır.

İmha etme: Kurallar ve federal düzenlemelere göre kitler, tüpler, pipetler ve kültürler otoklav veya ağartıcı ile temizlenmelidir.

Teknik yardım: Teknik yardım için yerel MERCK temsilcinizle irtibata geçin.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu