Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü

Aşağıdaki düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü alternatif bir prosedürdür. Prosedür kullanım öncesi ürün, proses ve dokümantasyon sistemi ile entegrasyon sağlamak için kontrol ve gerektiğinde revize edilmelidir. 

AMAÇ

Firma bünyesindeki ürün, proses, altyapı, çalışanlar, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistem dokümantasyonu ve uygulamaları bazında oluşan uygunsuzlukların düzeltilmesi, muhtemel uygunsuzluk oluşturabilecek durumların ve tekrarlamaların önlenmesi için faaliyetler oluşturulması, uygunsuzlukların kaynaklarının araştırılması, etkinliklerinin değerlendirilmesi ve sürdürülmesidir. 

SORUMLULUK

Tüm birimler 

UYGULAMA

Düzeltici veya önleyici faaliyetler aşağıdaki proseslerde yaşanan yada yaşanması muhtemel uygunsuzluklardan dolayı oluşturulabilir. 

 • Ürün analiz sonuçları

 • Müşteri geri beslemesi veya şikayetleri

 • Kalite hedefleri

 • Veri analizi

 • İç tetkikler, 2. ve 3. taraf tetkikleri

 • Ulusal ve uluslararası yasal zorunluluklar

 • Ulusal ve uluslararası standartlar

 • Hijyen ve gıda güvenliği ile ilgili konular

 • Ürün gerçekleştirme ile ilgili konular

 • Raporlama sonuçları

 • Toplantı kararları

 • Kontrol noktaları ve kritik kontrol noktaları

 • Çalışanlardan gelen öneriler

 • Doküman değişiklik ihtiyaçları

 • Süreçler

 • Tedarikçiler ile ilgili konular

Düzeltici ve önleyici faaliyetler her seviyedeki çalışan tarafından düzeltici ve önleyici faaliyet formu ile açılabilir. Faaliyetler, uygunsuzluk veya olası uygunsuzluk tespitinin düzeltici ve önleyici faaliyet formuna kaydedilmesi ile başlar.

Konu ilgili birim amirleri yada üst yönetim tarafından incelenir ve düzeltici veya önleyici faaliyet gerekip gerekmediği kararlaştırılır. Düzeltici veya önleyici faaliyet başlatılacaksa uygunsuzluğun kaynağı da araştırılarak faaliyete ve faaliyeti yürütecek olan sorumlu ve faaliyetin gerçekleştirilmesi gereken temrin süresine karar verilir. Temin süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.

Temrin süresi de dahil olmak üzere uygunsuzluk, uygunsuzluk kaynağı, maliyetler, sorumlular gibi faaliyetle ilgili tüm bilgiler düzeltici ve önleyici faaliyet formuna yazılır ve faaliyeti belirleyen, karar veren ve sorumlu tarafından form imzalanır.

Belirlenen faaliyetin temrin süresinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ve etkinliğinin kontrolü yönetim temsilcisi tarafından takip edilir. Kontroller sonucunda uygunsuzluğun tekrar oluşması etkin bir şekilde ortadan kaldırılmış ise faaliyet kaydedilip onaylanarak kapatılır.

Müşteri geri beslemesi, 2. ve 3. taraf ile ilgili oluşturulan düzeltici faaliyetler ilgili kişilere rapor edilir ve faaliyetin uygunluk onayı alınır.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin firma açısından öneminin çalışanlara iletilmesi ve çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetler ve sonuçları çalışanlara aktarılır ve çalışanlar düzeltici ve önleyici faaliyet oluşturmaları için teşvik edilir.

Düzeltici ve önleyici faaliyetler yönetim temsilcisi tarafından ygg toplantısında yönetime sunulur.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu