Dondurulmuş Gıda Sektör Potansiyeli

İÇİNDEKİLER

1. Giriş

2. Ürün Çeşitleri

3. Dünyada Dondurulmuş Gıda Tarihçesi

4. Dünya Küresel Yiyecek ve İçecek Pazarı

5. Dünya Yiyecek ve İçecek İthalat ve İhracat Payı

6. Türkiye’de Yiyecek ve İçecek Sektörü

7. Gıda İçecek Sektörünün Temel Büyüklükleri

8. Türkiye’de Dondurulmuş Gıda Pazarı

9. Dondurulmuş Gıda Sektöründe Soğuk Zincirin Önemi

10. Dondurulmuş Gıdada Yeni Rota, Türkiye

11. Samsun’da Dondurulmuş Gıda Üretim Nedenleri

12. Samsun İli Su Ürünleri Üretimi

13. Samsun İli Sebze Ekiliş ve Üretimi

14. Samsun İli Önemli Meyveler Üretim Miktarı

15. Kadınların İşgücüne Katılımı ve Yalnız Yaşayanların Oranı

16. Türkiye’de Dondurulmuş Meyve ve Sebze Üretimi

17. Türkiye’nin Dondurulmuş Meyve Sebze İhracatı Yapılan Ürünler

18. İthalat

19. Dünya Ticareti

20. Uluslararası Standartlar

21. Dondurulmuş Gıda Tüketiminde Merak Edilen Sorular

22. Sektörün Sorunları

23. Sonuç

Kaynaklar

Dondurulmuş Gıda Sektör Potansiyeli

1. Giriş

Gıda sektörünün ana görevi tarımsal ham maddeyi işleyerek yüksek kalitede, sağlıklı gıda ve içecek ürünleri haline getirmektir. Bu süreçte, en önemli adım üretimdir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren süreçte ise sağlıklı hammadde temininden enerji kullanımına, kaynak kullanımından atık idaresine, ambalajlamadan dağıtım kanallarına kadar birçok unsur yer almaktadır. Gıda zincirini, ‘tarladan sofraya’ ilkesinden hareketle; çiftçiler, sanayiciler, tedarikçiler, nakliyeciler, perakendeciler ve tüketicileri de içine alan farklı gruplar oluşturmaktadır.

Sektörün alt başlıkları; Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Su Ürünleri, Un ve Unlu Ürünler, Meyve ve Sebze Ürünleri, Katı ve Sıvı Yağlar, Şeker ve Şekerli Ürünler, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Fermente Ürünler, Hazır Tüketilen Gıdalar ve Bebek Mamaları olarak özetlenebilir.

Günümüzde öne çıkan bir diğer eğilim ise organik gıdalardır. Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. Türkiye’de yeni gelişen dondurulmuş gıda pazarı tüketim açısından dalgalı bir yapı izlerken, 2010 yılında dondurulmuş gıda sektörünün dünya büyüklüğü 218 milyar dolar olarak ölçülmüştür. Pazarın geçen 2011 yılında %4 büyüdüğü ve yaklaşık 235 milyar dolara ulaşmıştır. 2018′te ise 273 milyar doları aşacağı hesaplanmıştır. Bu yükselişte, gelişmekte olan ülkelerdeki ‘artan refahın’ etkisinin büyük olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’de temelleri yaklaşık 30 yıl önce atılan dondurulmuş gıda pazarının sadece 2 milyar TL’yi aşan bir ciroda olmasında ülkede bugüne kadar yaşanan ‘elektrik kesintileri’, ‘süpermarket eksikliği’ ve oluşmuş ‘önyargının’ büyük etkisi bulunuyordu. Fakat bu etkiler bugün giderek ortadan kalkarak anlamını yitiriyor. Çünkü teknoloji gelişiyor, bu tür gıdaları satan market zincirleri çoğalıyor, insanların refah düzeyi artıyor hem de bilinçli hale geliyor. Türkiye’de dondurulmuş gıda sektörünün şu an için en büyük müşterisinin turizm sektörü olduğu, bu sektörün de çok ciddi geliştiğini ve turizm sektörünün öncülüğünde dondurulmuş gıda üretiminin arttığını görmekteyiz. Bu faktörlerin etkisiyle Ülkemizde Dondurulmuş Gıda Sektörü; 2011 yılı sonunda, ev dışı tüketimle birlikte pazarın büyüklüğü tonajda 381.000 tonu, ciroda ise 1 milyar lirayı bulmuştur. 2018 yılında ise 2 milyar lirayı aşmıştır. Gıda içecek sektörü bu rakam 2017 itibarıyla yaklaşık olarak ciroda ise 232 milyar lirayı bulmuştur. Türkiye’de gıda ve içecek sektörü imalat sektörü içinde en yüksek paya/değere sahip olan sektördür. 2017 yılında gıda ve içecek sektörü, Ülkemizin toplam imalat sektörü içinde 232.1 milyar TL üretim değerinden %15, 518.963 istihdamından %13, 48.122 girişiminden %12, 39.2 milyar tl yaratılan toplam katma değerden %11 pay almıştır.

Kaynak: https://samsun.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Yayinlar/Tarimsal_strateji/Gida_Dondurulmus_Gida_Sektor_potansiyeli.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu