DNA ile Etkileşen Proteinler ve Enzimler ( Ayhan ÜNLÜ )

DNA ile etkileşen proteinler ve enzimler

BİYOFİZİK A.B.D. Araştırma Gör. Ayhan ÜNLÜ

 • ENZİMLER

  Enzimler bir kimyasal reaksiyonun hızını arttıran ve katalizledikleri reaksiyon sırasında tüketilmeyen protein katalizörlerdir.

  Katalitik Etkinlik

  Spesifiklik

  Kofaktörler

  Düzenleme

  Hücre içindeki konumları

  ENZiMLER NASIL ÇALIŞIR

  Reaksiyon sırasında meydana gelen enerji değişimleri

  Serbest aktivasyon enerjisi

  Reaksiyon hızı

  Alternatif reaksiyon yolu

  Aktif bölgenin kimyası

  Geçiş durumu stabilizasyonu

  Diğer faktörler

  REAKSiYON HIZINI ETKiLEYEN FAKTÖRLER

  Substrat konsantrasyonu

  Isı

  pH

  MICHAELIS-MENTEN DENKLEMİ

  Michaelis-Menten kinetiği hakkında önemli sonuçlar

  GEN AKTİVİTESİNİN DÜZENLENMESİ

  Düzenlenmiş Enzim Üretimi

  RNA Polimeraz Enzimleri

  DNA’nın Replikasyonu

  DNA sarmalında yer alan elemanların fonksiyonları

  DNA Polimeraz I

  DNA Polimeraz II ve III

  Üç polimerazın in vivo rolleri

  DNA Polimeraz III

  DNA Sarmalının Açılması

  PCR’da kullanılan enzimler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu