Diferansiyel ( Ayırtedici ) Boyama

Diferansiyel (Ayırtedici) Boyama

Bakterilerin gruplarını ayırtetmek için kullanılır.

Gram Boyama

Asit-Fast Boyama

GRAM BOYAMA

En önemli ve en sık kullanılan ayırdedici bir boyama tekniğidir.

Bakterileri hücre duvarlarının kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre iki büyük gruba ayırmak için kullanılan bir yöntemdir.Bakteri örneğinin tanılanmasında ilk aşama olan Gr(+)/ Gr (-) ayırımının yapılmasında kullanılır.

Bu metodu bulan kişi Danimarkalı bilim adamı Hans Christian Gram’dır.

Bakteriler Gr(+) ve Gr (-) olarak iki ana gruba ayrılırlar. Bu farklılık gram boyama reaksiyonundan kaynaklanır. Gram reaksiyonu ise bakterilerin hücre çeperi farklılıklarından temellenir.

Cell walls of bacteria(1)

Peptidogikan yapısı

The Gram-negative outer membrane(1)

Gram-Negatif ve
Gram-Positif Bakteriler Arasındaki Farklılıklar

Gram Boyama Prosedürü

Gram Boyama

Gram boyama – karışık kültür

Mikrometrik lam (her aralık 10 µm= 0,01mm)

ÖrnekMikrometrik okülerde bir streptobasilin  boyu 5, eni 1  aralıktır.  Mikrometrik okülerin 10 aralığı mikrometrik lamın 1 aralığına eşit ise basilin eni ve boyu kaç µm’dir?

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu