Depolanmış Ürün Zararları

•Depolanmış Ürün Zararlıları
•DEPOLANMIŞ HUBUBAT VE MAMÜLLERİNDE SORUN OLAN ZARARLILAR
•Buğday biti [Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae)] •Khapra böceği [Trogoderma granarium Everts ( Coleoptera: Dermestidae] •Kırma biti [Tribolium confusum Duv. Coleoptera: Tenebrionidae] •Un biti [ Tribolium cnfusum Herb. (Coleoptera: Tenebrionidae)] •Testereli böcek [(Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae)] •Değirmen güvesi [Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)] •Un güvesi [Pyralis farinalis L. (Lepidoptera: Pyralidae)] •Kuru meyve güvesi [Plodia interpunctella Hübn (Lepidoptera: Pyralidae)] •KURU MEYVE ZARARLILARI
Kuru üzüm güvesi [Ephesta figuliella Greg. ( Lepidoptera: Pyralidae)] Ekşilik böcekleri [Carpophilus spp.( Coleoptera: Nitidulidae)] •TÜTÜN AMBAR ZARARLILARI
Tütün güvesi [Ephestia elutella Hbn.(Lepidoptera:Pyralidae)] Tatlı kurt [ Lasioderma serricorne F. (Coleoptera: Anabiidae) ] •Depolarda ürün kabının sebepleri
•Kızışma
•Küflenme
•Çimlenme
•Çürüme
•Tutukluk
•Yanma
•Böceklenme
•Kızışma
•Depo nasıl olmalı ?
•Her ürünün kendine özgü depolanma derecesi olduğundan 1 depoda sadece 1 ürün depolanmalı. Depo derecesindeki sapma + 1C den az olmalı.
•Depoya ürün konmadan önce depo temizlenmeli ve m.o lardan arındırılmalı( duvarlara fungisit, veya içeriye formaldehit gazı verilerek)
•Depoda kullanılan malzemeler (sandık vb. )dezenfekte veya fümige edilmeli
•Depo havadar olmalı
•Ürüne göre depo sıcaklığı kontrol altında tutulmalı
•Depolama koşullarına uyulmalı.( ürün paletler üzerinde, paletler arasında mesafe bırakılarak istiflenmeli)
•Depoda yarık ,çatlak vb. durumlar olmamalı
•Zararlılara karşı tuzaklar (feromen, yapışkan vb. )kullanılmalı
•Kuru meyvede , 1 gün içerisinde yapışkan tuzaklarda 3-4 ergin, ışık tuzaklarında 10-15 ergin, feromenlerde 3-4 ergin görüldüğünde savaşıma karar verilir
•Depolanmış ürün zararlıları ile savaşım
•1- yasal savaş= ülke sınırlarından geçerken ürünün kontrol edilmesidir. Ülkemizde dış ve iç karantina kontrollerinde dikkate alınan önemli zararlılar khapra böceği, patates güvesi ve pembe kurttur
•2- kültürel savaş = bahçe temizliği, bakımı, kuru dalların budanması, hasat zamanını doğru ayarlanması v.b.
•Depolanmış ürün zararlıları ile savaşım
•3- fiziksel savaş= düşük ve yüksek sıcaklıktan yararlanılır. Böcekler içi uygun sıcaklık aralığı 17- 35 C dir( sıcak su boruları, fırınlar , havalandırma vb)
Zararlı çıkışını izlemek için ışık tuzakları kullanılır . Bunlar 2000 m3 e 1 ad yerleştirilir. 1 günde bu tuzaklarda 10- 15 ergin görüldüğünde savaşıma başlanır. ( geceleri depolarda ışık yakılmamalıdır)
•Depolanmış ürün zararlıları ile savaşım
•3- kimyasal savaş =
•Boş ambar ilaçlaması= yeni ürün ambara alınmadan 15- 25 gün önce ambar temizlenmeli, kireçle badana edildikten 1 hafta sonra ilaçlama yapılır. ( kireç insektisitin etkisini azaltabileceği için beklenir)
•Yüzey ve hacim ilaçlaması yapılır
•Ürünün koruyucu ilaçlanması= temiz veya az bulaşık depoya alınmadan önce vaya depoye alındıktan sonra ürüne yapılır. İnsektisitlere göre koruyuculuk süresi değişir( bromophos, carbaryl, chlorpyrifos methyl vb)
•Depolanmış ürün zararlıları ile savaşım
•Bulaşık ürünün ilaçlanması= fümigant ve yarı fümigantlar kullanılır. Dichlorvos ergin ve larvaya etkilidir, yumurta ve pupaya etkisi yoktur.
•Kullanılan fümigantlar insanlar için riskli olduğundan belgeli kişilerce yapımalıdır. Metil brömür, Al fosfür tablet ve Mg fosfür plaka kullanılır.
•FÜMİGASON= Böceklere ve zararlı etmenlere karşı ; kapalı ortamda
–Belirli sıcaklıkta
–Belirli miktarda ( doz)
–Gaz halinde etki eden kimasal ile
–Belirli sürede o kimyasal ile orada turulabilme işlemidir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu