Debi Ölçüm Deneyi ( Dr. Bahattin TOPALOĞLU )

Bu  deneyin  amacı  dört  farklı  yöntem  ile  sıkıştırılamaz  bir  akışkanın  (suyun)  debisini   ölçmektir. Bu yöntemler

1)  Venturi ile debi ölçümü

2)   Orifis ile debi ölçümü

3)  Rotametre ile debi ölçümü

4)  Bir tankta biriktirilen suyun hacmi ve akış süresi ölçülerek debi ölçümü

yöntemleridir. Bu deneyde debi ölçümlerinin yanı sıra kütle ve enerji korunumu (süreklilik ve   Bernoulli)   denklemlerinin   uygulamaları   yapılarak   statik   basınç   ile   akım   büyüklükleri   arasındaki ilişkiler incelenebilir. Aynı zamanda debimetrelerin kayıp katsayıları belirlenebilir.    4. yöntem en basiti olmakla birlikte, doğrudan ölçüm imkanı verdiğinden en doğrusu olarak   kabul edilebilir. Bu nedenle bu yöntem ilk üç yöntem için karşılaştırma imkanı vermektedir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu