D Vitamini İlaveli Süt ve Süt ürünleri ( Betül YAZAN )

D+ayran

D Vitamini İlaveli Süt ve Süt ürünleri

BETÜL YAZAN

Ürünün Hedef Kitlesi

Çocuklar,
Gençler,
Gebeler,
Yetişkinler ve
Yaşlılar
Amaç
Ayrana D vitamini ilavesi yapılarak; bu ürünün bioyararlılığını artırmak. Raşitizm ve Osteoporoz hastalıklarını önlemek Geleneksel bir ürünümüz olan ayranın tüketimini artırmak.

D vitamini ilavesi tüm süt ve süt ürünlerine katılabilmektedir. Ürün grubu içerisinden ayranın seçilmesi tüm tüketici gruplarına hitap etmesinden dolayıdır.

Neden Süt ve Süt Ürünleri?

Yeterli ve dengeli beslenme; sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde, oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenmek için, her yaş grubundaki bireylerin tüm besin öğelerini, ihtiyaç duyulan miktarlarda tüketmeleri gerekir. Çünkü besin öğelerinin her birinin farklı görevleri vardır. Besin gruplarından en önemlilerinden biride süt ve süt ürünleridir. Süt ve süt ürünlerinin tüketimi ise büyümenin ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere yaşlılar, gebe ve emzikliler için önemlidir
Süt ve süt ürünlerinin insan yaşamının her evresinde çok önemli bir yeri vardır.

D+ayran’ın diğerlerinden farkı;

İçermiş olduğu ilave D vitamini sayesinde Ca emilimini artırmasıdır. Kemik oluşumu ve gelişimi bebeklik döneminde başlamakta ve beslenme ile ilişkilidir. Bebeklik ve çocukluk döneminde, gençlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta kemik sağlığı için Ca içeren ürünler tüketilmelidir. Aksi takdirde bazı hastalıklar ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Günümüzde Ca minerali ve D vitamini ilaveli gıda maddeleri daha çok bebeklere yönelik üretilmekte iken; D+ayran tüm tüketici grubuna yöneliktir.

Kalsiyum

Yetişkin bir insanın vücudunda 1.2 kg kalsiyum bulunur.

Kalsiyumun büyük çoğunluğu kemik ve dişlerin yapısında, geri kalanı yumuşak dokularda ve az miktarı da vücut sıvılarında bulunur.

Besinlerimiz ile aldığımız kalsiyumun ancak %30-40’ı emilebilmektedir.

Kalsiyumun görevleri nelerdir?

Kemik ve dişlerin gelişimi ve sağlığının korunması için gereklidir.

Kanın pıhtılaşmasında rolü vardır.

Hücre içi uyarıların iletilmesini sağlar.

Kas fonksiyonu ve sinir iletimi için gereklidir.

Kalp atımının denetiminde rolü vardır.

Kalsiyum gereksinmesi ne kadardır?

Kalsiyumun yeterli tüketilmesi, tüm yaş grubundaki bireyler için önemlidir.

Hızlı bir kemik gelişiminin olduğu gençlerde ve kaybın arttığı yaşlılarda, kalsiyum gereksinmesi daha fazladır.

Gebelik döneminde doğacak bebeğin vücudundaki kalsiyum, emziklilik döneminde ise salgılanan sütteki kalsiyum, annenin besinlerle aldığı kalsiyumdan sağlanmaktadır

Emilimi arttıran etmenler
Besinlerdeki kalsiyum-fosfor dengesinin uygunluğu

D vitamininin varlığı

Laktoz varlığı (Sütün bileşimindeki doğal şeker laktozdur.

Sütteki laktoz ve az miktardaki D vitamini sayesinde, kalsiyumun emilim oranı daha yüksektir. Sütteki kalsiyum, diğer tüm bitkisel kaynaklı besinlerdeki kalsiyumdan daha iyi emilir

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığı için gerekli olan bir vitamindir.

İnce bağırsaklardan kalsiyumun emilmesini ve kemik yapımında kullanılmasını kontrol eder.

Yetersizliğinde kemik mineralizasyonu bozulur ve büyüme çağındaki çocuklarda raşitizm , yetişkinlerde osteomalasia (kemiğin yumuşaması), ileriki yaşlarda osteoporoz oluşur.

D vitamini sentezi yaz aylarında mümkün olmakla birlikte; kışın güneşi her zaman görmek mümkün olmadığından ve güneş ışınları eğik geldiğinden, D vitamini oluşumu yetersizdir.

Gebe ve emzikli kadınların, iyi beslenmesi ve güneş ışınlarından yeterince yararlanması, hem kendileri hem de bebeklerinin D vitamini gereksinmesi açısından önemlidir. Ancak, anne sütündeki D vitamini çocuğun gereksinmesini karşılayacak düzeyde değildir. Bebeğin güneşlendirilmesi önem taşımaktadır. Sonbaharda
ve kışın doğan bebeklerin gereksinmelerinin karşılanması zordur.

Yaşlanma ile birlikte besinlerle alınan D vitamininin emiliminde ve deride sentez edilmesinde azalma oluşur. Ev veya kurum dışına çıkamayan yaşlıların veya yatağa bağımlı bireylerin ilave D vitamini almaları gerekmektedir.
D vitamini yetersizliğine kimlerde rastlanır?

Gebe-emzikli kadınlar

Bebekler ve büyüme çağındaki çocuklar
Yaşlılar
Kapalı kadınlar (Güneş ışığına daha az maruz kaldıklarından D vitamini sentezi kısıtlıdır)
Şiddetli karaciğer veya böbrek hastalığı veya emilim bozukluğu olan hastalar
Bazı epileptik ilaçları kullananlar (Bu ilaçlar D vitamininin karaciğerdeki metabolizmasını değiştirir )

D vitamini eksikliğinde Ca emiliminin yeterince gerçekleşememesi durumunda Raşitizm, Osteoporoz gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

Raşitizm nedir?

Raşitizm; bebek ve çocuklarda görülen, D vitamini yetersizliği nedeniyle kalsiyumun vücutta yeterince kullanılamaması sonucu, kemikleşmenin bozulduğu bir hastalıktır.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz, kemiklerde zayıflama ve kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Sözcük anlamı “delikli, gözenekli kemik” demektir Özellikle yaşlı bireyler için önemli bir sağlık sorunudur. Kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kemikler kolaylıkla kırılabilir duruma gelir.
Osteoporoz tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça kemiğinde oluşmaktadır.
D+ayran bu hastalıkları önlemek ve kemik oluşumuna ve gelişimine en iyi bir şekilde etki yaratabilmek için üretilmektedir.

D+ayran

Üretim Akış Şeması

D+ayran ‘ ı Hamileler tüketmelidirler. Hamilelik döneminde vücudun Ca mineraline ve D vitamine ihtiyacı daha çok artmaktadır. Besinlerden sağlanan vitamin ve mineraller bebeğe aktarılmaktadır. Yeni doğan bebeklerin güneşlendirilmesi gerekmektedir. Kış mevsiminde doğan bebekler için ise anneleri D+ayran ı tüketerek onlar için gerekli vitamin ve mineralleri alabilmektedir.
Çocuklar tüketmelidirler. Kemik oluşum ve gelişimi bebeklik döneminde başlayıp, devam etmektedir.
Yetişkinler tüketmelidirler. İleriki yaşların kemik sağlığına yatırım yaparlar.
Yaşlılar tüketmelidirler. Yaş ilerledikçe D vitamininin emiliminde ve deride sentez edilmesinde azalma oluşur. Bu durumda kemik sağlığı için istenilmez. Ev veya kurum dışına çıkamayan yaşlıların veya yatağa bağımlı bireylerin ilave D vitamini almaları gerekmektedir.

D vitamini sentezlenebilmesi için güneşlenmek gerekirken, dışarıya çıkamayan yaşlı insanlar ya da bebekler pencere camları arkasında güneşlendirilirler. Oysa bu durumun hiçbir faydası yoktur. Çünkü ultraviyole ışınlar pencere camlarından geçemezler.
Vücutta yeterli miktarda Ca bulunması demek hepsinin bağırsaklardan emilebileceği anlamına gelmemektedir. Ca emilimi, D vitamini varlığında artmaktadır.
Sağlık Bakanlığı beslenme dışında takviye D vitamini alınmasını önermektedir.

Kemik sağlımız için
İleriki yaşlarda çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için
Ca mineralinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
D+ayran tüketelim.

Teşekkürler…

 

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu