Çözeltiler ( Doç.Dr. Ahmet Emin ÖZTÜRK )

Katı çözel­tilere ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar ise 19. yüzyılın sonlarına doğ­ru başladı. J. Willard Gibbs’in 1873-1878 döneminde geliştirdiği faz ku­ralı bu çalışmaların çekirdeğini oluşturmaktadır. Saf gazların ve gaz karışımlarının davranışını yönlendiren yasala­rın anlaşılması 17. ve 18. yüzyılın bilimsel çalışmalarının ürünüdür. Bu çözeltilerin davranışı Dalton kısmi basınçlar yasasıyla açıklanır.

Sı­vı çözeltilerin özelliklerinin belirlenmesi için yapılan üç kuramsal ça­lışma da aşağı yukarı aynı döneme rastlamaktadır. Bunlar ideal çözel­tiler için Raoult Yasası (1878- 87) seyreltik çözeltiler için van’t Hoff kuramı (1886) ve Arrhenius iyonlaşma kuramıdır (1887).

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu