Çiğ Süt Kalitesi ( Doç.Dr.Ahmet AYAR )

ÇİĞ SÜT KALİTESİ
Doç.Dr.Ahmet AYAR

 • Milk Precursors

 • Blood Constituents Secretory Cell Milk

 • Water Water

 • Minerals Minerals

 • Vitamins Vitamins

 • Immune globulins

 • Serum Albumin Milk proteins

 • Y-casein

 • α – Casein

 • Free Amino Acids β – Casein

 • α – lactolbumin

 • β – lactoglobulin

 • Propionic acid

 • Galactose

 • Glucose Glucose Glucose Lactose

 • Triglycerides Glycerol Fat

 • Fatty Acids

 • Acetic acid

ÇİĞ SÜTÜN MUHAFAZASI SOĞUTMADA KULLANILAN YÖNTEMLER

-Soğuk su havuzlarında soğutma
-Püskürtmeli soğutucularda soğutma
-Daldırmalı soğutucularda soğutma
-Yüzey soğutucular ile soğutma
-Plakalı ısı değiştiricilerde soğutma
Sütün sağıldığı yerde soğutma imkanı yoksa Pratik olarak sütün soğutulması mümkün değilse sütler kimyasal yolla korunurlar

KİMYASAL MADDE İLE SÜTÜN KORUNMASI

1- Hidrojen peroksit kullanılarak 100 kg süte 30-50 g düzeyinde hidrojen peroksit sağım sıcaklığında ilave edilir. Yaklaşık 5 saat koruma sağlar. Ancak;
-M. tuberculosis, B. abortus ve S. aureus gibi önemli bazı patojenler üzerine yeterli ölçüde etkili değildir.
-Maliyeti arttırıcı işlemdir
-Özellikle C vit oksidasyonuna sebep olur
-Kullanılan starter kültür miktarının arttırılması gereklidir
Katalaz enzimi ile inaktif hale getirilir

2- Laktoperoksidaz kullanılarak koruma Yukarıdakinden çok daha az H2O2 kullanılarak sütün anti bakteriyel aktivitesinin arttırılmasıdır. Sütteki laktoperoksidaz enziminin aktif hale geçebilmesi için H2O2 ve tiyosiyonata ihtiyaç vardır. %0.0015 H2O2ve %0.00085 tiyosiyonat ilave edilerek enzim aktif hale getirilir.
H2O2 indirgenir ve tiyosiyonat iyonları peroksidaz enzimi tarafından okside edilir. Böylece antimikrobiyel maddeler oluşur. 15-20 C de 12 saat, 4 C de birkaç güne kadar korunabilir Kullanılan H2O2 çok az olduğu için parçalanmasına gerek yoktur. Tiyosiyonat ise çok az olduğu için sağlık açısından tehlike oluşturmaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu