Çay Fabrikası Laboratuarı Fizibilite Çalışması

İÇERİK

 • Projenin Konusu

 • Ürünün Tanımı

 • Üretim Basamakları

 • Yapılan Analizler

 • Analiz Sonuçları ve Sonuçların Standartlarla Karşılaştırılması

 • Laboratuar Planı

 • Laboratuar için Gerekli Ekipmanlar

 • Cam Malzemeler

 • Kimyasallar

 • Diğer Malzemeler

 • Personel Giderleri ve Diğer Giderler

 • Toplam Maliyet

Projenin Konusu

 • Çay üreticisi firma olan “Keyif Çay”ın iç ve dış piyasaya pazarlanması için ürünün standartlara uygunluğunun belirlenmesi

Ürünün Tanımı

Türk Gıda Kodeksine göre çay;

 • Camellia sinensis (Linnaeus) 0.Kuntze türünün farklı türlerinin yaş çay yaprağı (iki buçuk yaprak), tomurcuk ve bunlara bitişik taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen ürün olarak tanımlanmaktadır.

Siyah Çay Üretim Basamakları

Hammadde

Soldurma

Kıvırma

Yaş Çay Kalburlama

Oksidasyon

Kurutma

Tasnif

Yapılan Analizler

 • Nem (TS 1562)

 • Toplam Kül (TS 1564)

 • Suda Çözünen ve Suda Çözünmeyen Kül (TS 1565)

 • Asitte Çözünmeyen Kül (TS 1566 ISO 1577)

 • Suda Çözünen Külde Alkalilik (TS 1567 )

 • Su Ekstraktı (TS ISO 9768 )

 • Kafein İçeriği (TS ISO 10727 )

 • Ham Lif İçeriği (TS ISO 15598)

Analiz Sonuçları ve Sonuçların Standartlarla Karşılaştırılması

Analiz Sonuçları ve Sonuçların Standartlarla Karşılaştırılması- Devam

Laboratuar Planı

Laboratuar için Gerekli Ekipmanlar

Laboratuar Malzemeleri

Laboratuar Malzemeleri-Devam

Laboratuar Malzemeleri-Devam

Kimyasallar

Diğer Malzemeler

Diğer Malzemeler- Devam

Personel Giderleri ve Diğer Giderler

Toplam Maliyet

 • Laboratuarın kurulması ve analizlerin düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli olan alet ve ekipmanlar belirlenmiş ve kuruluş aşamasında gerekli olan sermaye 30824 YTL, aylık gider ise 5335 YTL olarak belirlenmiştir.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu