Su Kimyası

Su Metabolizması ( Dr. Emre SARANDÖL )

www.foodelphi.com

SU METABOLİZMASI Dr. Emre SARANDÖL Dersin amacı İnsan metabolizmasında suyun işlevini, dağılımını ve düzenlenmesinde rol alan temel mekanizmaları öğretmek Dersin hedefi Suyun işlevlerini Vücutta suyun dağılımını Osmotik – onkotik – …

Daha Fazlası »

Su ve Elektrolitler

foodelphi.com water su pet şişe

Su ve elektrolitler SU Suyun Özellikleri Polar molekül Kohezyon ve adhezyon Yüksek spesifik ısı Yoğunluk–4oCde en yüksek Evrende doğal çözücü Suyun molekül yapısı Su molekülü, dipol karakterdedir; çevresindeki elektrik yükü …

Daha Fazlası »

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

www.foodelphi.com

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma 100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu’nun saptadığı SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL’un ilki: “İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması” …

Daha Fazlası »

Su Analizi

www.foodelphi.com

SU ANALİZİ Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar (%25 …

Daha Fazlası »

Atıksu Yönetimi ( Murat Ersin ŞAHİN )

Foodelphi.com library books 46453

ÜLKEMİZDEKİ ATIKSU MEVZUATI TEMEL İLKELERİMİZ Sağlıklı ve Dengeli bir Çevrede Yaşama Hakkı Sektörler Arası Entegrasyon Kullanan-Kirleten Öder Kirliliği Önleyici Tedbirlerin Alınması Doğal Kaynakların Korunması Sürdürülebilir Kalkınma Kamu-Özel Sektör İşbirliği Kamuoyunda …

Daha Fazlası »

Water Microbiology

www.foodelphi.com

Water Microbiology Purposes What is water and water microbiology? Why water should be tested microbiologically? How water could be sampled ? How transported ? Different names are given to water’s …

Daha Fazlası »