Su Kimyası

 • www.foodelphi.com

  Distile Su Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir ve Nasıl Yapılır?

  Distile su, saflaştırma işlemi sonucu elde edilen en saf su türüdür. Bu suyun yüksek saflık seviyesi, birçok endüstriyel ve tıbbi uygulamada tercih edilmesinin nedenidir. Bu makalede, distile suyun ne olduğu, ne işe yaradığı, saf su ile arasındaki farklar, içilip içilemeyeceği, kullanım alanları ve nasıl yapıldığı ele alınacaktır. Distile su nedir? Distile su, saf suyun distilasyon adı verilen bir saflaştırma işlemi sonucu elde edilen en saf formudur. Distilasyon işlemi, suyu kaynatmak ve buharlaştırmak, ardından buharı yoğunlaştırmak ve tekrar sıvı hale getirmek yoluyla gerçekleştirilir. Bu işlem, suyun içindeki tüm mineralleri, tuzları, organik…

 • www.foodelphi.com

  İçme ve Kullanma Suları ( Dr. Selçuk KÖKSAL )

  GENEL BİLGİLER Erişkin bir kişide kemiklerin %25‟i, Yağ dokusunun %45‟i, Derinin %68‟i, Kanın %90‟ı ve tüm vücut ağırlığının %63‟ü sudan oluşmaktadır. Su canlı vücudunda çok önemli işlevleri bulunmakta olup bunlar sırası ile; – Hücre ve dokuların yapılarının korunması – Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi – Hücre ve dokuların beslenmesi için gerekli unsurların taşınması – Hücre ve dokuların metabolizma artıklarının vücut dışına atılması – Vücut ısısının düzenlenmesi’dir. İstirahat halinde bir kişide günlük su ihtiyacı yaklaşık olarak 27 gr/Kg olup çeşitli durumlarda bu ihtiyaç miktarı artmakta olup örneğin bedeni çalışma esnasında bu miktar…

 • www.foodelphi.com

  Sert Su ve Arıtma Yöntemleri ( Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BİLİCİ )

  Sert Su ve Arıtma Yöntemleri Su Sertliği Su, çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar içeriyorsa, suyun sert su olarak tanımlanır. Sert su kalsiyum, magnezyum ve ağır metal iyonları içerir. Sabun ile çökelek oluşturur. Sertlik günümüzde, numunedeki bütün çok yüklü katyonların toplam konsantrasyonuna eşdeğer kalsiyum karbonat konsantrasyonu cinsinden ifade edilir. Sert su ile yapılan buz buğulu bir görünümde olur. Geçici su sertliği : Bikarbonat iyonu, HCO3-içerir. HCO3-(aq) içeren su ısıtılırsa, bikarbonat iyonu CO3 2-, CO2 ve su vermek üzere kolayca bozunur. CO3 2- sudaki çok değerlikli katyonlarla tepkimeye girerek CaCO3 – MgCO3…

 • www.foodelphi.com

  Su Analizleri ( Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR )

  1.1.Sularda Sertlik Tayini Suyun sağlandığı kaynaklar, yağış suyu, (kar, yağmur vb.) yüzey suyu ( göl, ırmak vb.) deniz suyu ve yer altı suyu (kaynak, kuyu vb) olmak üzere dört grupta sınıflandırılmaktadır. Gıda endüstrisinde en çok yer altı suları kullanılmaktadır. Suyun doğal bileşimi; bölgeye düşen yağışa, suyun yeraltında iken veya çıkarılırken ya da yeryüzüne çıkarken temas ettiği maddelere bağlı olarak değişmektedir. Kullanım suyu açısından, sudaki organik madde, inorganik madde ve mikroorganizma yükü önemlidir. Genel olarak kaynak derinleştikçe sudaki inorganik bileşikler artmakta, yüzeye doğru çıkıldıkça azalmaktadır. Buna karşılık organik madde ve mikroorganizma…

 • www.foodelphi.com

  Bacterial Examination of Water

  The bacteriological examination of water is performed routinely by water utilities and many governmental agencies to ensure a safe supply of water for drinking, bathing, swimming and other domestic and industrial uses. The examination is intended to identify water sources which have been contaminated with potential disease-causing microorganisms. Such contamination generally occurs either directly by human or animal feces, or indirectly through improperly treated sewage or improperly functioning sewage treatment systems. The organisms of prime concern are the intestinal pathogens, particularly those that cause typhoid fever and bacillary dysentery. Since…

 • www.foodelphi.com

  Biological Oxygen Demand

  Biological Oxygen Demand BOD  The biological oxygen demand is defined as the ‘measure of dissolved oxygen required to decompose the organic matter in water biologically’  Normally, it is measured over 5 days What’s it for then?  Since most aquatic organisms need oxygen to carry out anaerobic respiration/ photosynthesis…  Water with High BOD, but can’t replenish oxygen fast enough, won’t be able to meet the needs of the aquatic community…  …Hence they will eventually suffocate Some Comparations  Rapid waters can rapidly replenish Oxygen supply due…

 • Foodelphi.com soru question new 2019

  BOİ ( Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ) Tayini

  BOİ (BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI) TAYİNİ 1 GENEL BİLGİLER İçerisinde bakteri bulunan kanalizasyon veya endüstri atıksularına oksijen verildiği takdirde, bakteriler aracılığı ile, kararsız (çürüyebilen) maddeler aerobik parçalanmaya uğrar. Bu ayrışma sırasında bir miktar oksijen sarf edilir. Çürüyebilen maddeler kararlı hale dönüşürler. Organik maddelerin aerobik şartlarda kararsız halden kararlı hale gelmeleri için bakteriler tarafından kullanılan oksijen miktarına, “biyokimyasal oksijen ihtiyacı” denir ve kısaca BOİ şeklinde gösterilir. BOİ, atıksudaki organik maddelerin aerobik şartlar altında oksidasyonu ve minerilazasyonu (stabilizasyonu) için bakteriler tarafından sarf edilen oksijen miktarıdır. Organik maddeler bakteriler için gıda maddesidir. BOİ parametresi,…

 • www.foodelphi.com

  Su Metabolizması ( Dr. Emre SARANDÖL )

  SU METABOLİZMASI Dr. Emre SARANDÖL Dersin amacı İnsan metabolizmasında suyun işlevini, dağılımını ve düzenlenmesinde rol alan temel mekanizmaları öğretmek Dersin hedefi Suyun işlevlerini Vücutta suyun dağılımını Osmotik – onkotik – hidrostatik basınç kavramlarını Su dengesinin sağlanmasında rol alan temel mekanizmaları anlatabilmektir. Vücut ağırlığının % 60’ı sudur Erkek > kadın Genç > yaşlı Vücut suyu 2/3 hücre içi sıvısı – HİS (intraselüler) 1/3 hücre dışı sıvısı – HDS (ekstraselüler) – %25 doku hücreleri arasında (interstisyel) – % 8 damar sistemi içinde (intravasküler) – Transselüler (BOS, göz içi sıvı vb.) Suyun işlevleri…

Başa dön tuşu