Su Kimyası

Biological Oxygen Demand

www.foodelphi.com

Biological Oxygen Demand BOD  The biological oxygen demand is defined as the ‘measure of dissolved oxygen required to decompose the organic matter in water biologically’  Normally, it is …

Daha Fazlası »

BOİ ( Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ) Tayini

Foodelphi.com soru question new 2019

BOİ (BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI) TAYİNİ 1 GENEL BİLGİLER İçerisinde bakteri bulunan kanalizasyon veya endüstri atıksularına oksijen verildiği takdirde, bakteriler aracılığı ile, kararsız (çürüyebilen) maddeler aerobik parçalanmaya uğrar. Bu ayrışma sırasında …

Daha Fazlası »

Su Metabolizması ( Dr. Emre SARANDÖL )

www.foodelphi.com

SU METABOLİZMASI Dr. Emre SARANDÖL Dersin amacı İnsan metabolizmasında suyun işlevini, dağılımını ve düzenlenmesinde rol alan temel mekanizmaları öğretmek Dersin hedefi Suyun işlevlerini Vücutta suyun dağılımını Osmotik – onkotik – …

Daha Fazlası »

Su ve Elektrolitler

foodelphi.com water su pet şişe

Su ve elektrolitler SU Suyun Özellikleri Polar molekül Kohezyon ve adhezyon Yüksek spesifik ısı Yoğunluk–4oCde en yüksek Evrende doğal çözücü Suyun molekül yapısı Su molekülü, dipol karakterdedir; çevresindeki elektrik yükü …

Daha Fazlası »

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma

www.foodelphi.com

Su ile Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma 100 yıl önce İngiltere Kraliyet Komisyonu’nun saptadığı SOSYAL HAYATIN GEREĞİ OLAN 10 KOŞUL’un ilki: “İçme ve kullanma için uygun ve yeterli miktarda su sağlanması” …

Daha Fazlası »

Su Analizi

www.foodelphi.com

SU ANALİZİ Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar (%25 …

Daha Fazlası »