Seçmeli Dersler

Salamda Amonyak Miktarı Tayini

www.foodelphi.com

1.       AMAÇ  ve KAPSAM Salamda bozulma ve kokuşmanın kontrolü için amonyak miktarını tayin etmek. 2.       PRENSİP Kıyılmış numunedeki bozulma ve kokuşma ürünü olan amonyağın , karbon tetra klorürlü ortamda damıtılarak …

Daha Fazlası »

Salamura Et Üretim Teknolojisi

www.foodelphi.com

Etlerin salamura edilerek dayanıklılığın arttırılması ve değişik aroma ve lezzette ürün elde edilmesi yöntemi besinlerin muhafazasında kullanılan ilk tekniklerden birisidir Etlerin salamura edilmesinde kuru tuzlama yöntemi ve yaş salamura yöntemi kullanılmaktadır. Kuru Salamura Et, bol miktardaki …

Daha Fazlası »

Serbest Besi İşletmesi

www.foodelphi.com

SERBEST BESİ İŞLETMESİ Genç erkek sığırların büyüme dönemlerinde, uygun yemlerle, en kısa sürede ekonomik canlı ağırlıklarına ulaştırılmalarına BESİ denir. Uygun yemlerden söz ederken protein, enerji, vitamin, mineral, kaba ve kesif …

Daha Fazlası »

Slaughtering

www.foodelphi.com

INTRODUCTION PLANT LOCATION AND FACILITIES ANTEMORTEM HANDLING STUNNING STICKING BLEEDING​ DRESSING OFFAL HANDLING AND INSPECTION CARCASS SPLITTING COOLERS​ CONCLUSION REFERENCES …

Daha Fazlası »

Smoked Meat

Foodelphi.com meat et smoked tütsülenmeiş

PURPOSE:         Smoking of meat is a technique in which meat is exposed directly to wood smoke which may be generated by a variety of methods. In smoke produced from …

Daha Fazlası »

Sosis İş Akım Şeması

www.foodelphi.com

Piliç veya hindi sosis Hammadde kabulü yapılır Soğuk hava deposuna alınır. Kullanılacağı zaman çözündürmeye bırakılır Buz ilavesi yapılıp filetoyla beraber kıyma makinesinde çekilir. Bu karışıma baharat ve dolgu malzemeleri ilavesi …

Daha Fazlası »