Seçmeli Dersler

Elektirksel Stimülasyon

www.foodelphi.com

• ELEKTİRKSEL STİMÜLASYON AMAÇ, UYGULAMA VE SONUÇLARI •Et kalitesinin geliştirilmesi ve standartlaştırılması amacıyla birçok fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yöntem uygulamaya konulmuştur. Bu yöntemlerden birisi, et sanayiinde elektrik akımı uygulamalarıdır. •Et teknolojisinde …

Daha Fazlası »

Et Emülsiyonları

www.foodelphi.com

Et emülsiyonları gıda sektöründe en yeni sahalardan biridir. Her ne kadar sosis ve salam üretimindeki kayıtlar M.Ö. 500 yıllarına kadar uzanıyorsa da, et emülsiyonları alanındaki araştırma ve yayınların hemen hemen …

Daha Fazlası »

Et Kimyası ( Zeynep AKIN )

www.foodelphi.com

ET KİMYASI Konuşmacı: Zeynep AKIN ET BİLİMİ NEDİR? Başta kas doku olmak üzere et olarak tüketime elverişli tüm hayvansal dokuların üretimleri, işlenerek ürün haline getirilmesi ve sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulmalarını sağlamak için gerekli tüm konuları kapsayan bilim …

Daha Fazlası »

Et Proteinlerinin Fonksiyonel Özellikleri

Foodelphi.com meat et kesme tahtasında en

ÖZET Proteinler, işlenmiş, tüketime hazır et ürünlerinin, duyusal, tekstürel ve görünüş özelliklerine etki eden temel fonksiyonel ve yapısal bileşiklerdir. Proteinlerin fonksiyonel özellikleri, et ürünlerinin kalitesine ve organoleptik özelliklerine katkıda bulunan ve hazırlama, …

Daha Fazlası »

Et Sanayinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

www.foodelphi.com

ET SANAYİNDE TEMİZLİK-DEZENFEKSİYON Et ve ürünlerinin ihtiva ettiği mikroorganizma sayısının azaltılması, ürün kalitesinin korunması, işletme randımanın artırılması, ekonomik kayıpların azaltılması ve insan sağlığının korunması her şeyden önce hayvanın kesildiği kesimhaneden başlamak üzere, işletme …

Daha Fazlası »

Et ve Et Ürünleri Analizleri

www.foodelphi.com

– ET VE BİLEŞENLERİ – Numune Alma – Histolojik Muayeneler – Serolojik Muayeneler – Duyusal Muayeneler – Fiziksel Muayeneler • pH Değerinin Ölçümü • Redokspotansiyelin Ölçümü • Su Aktivitesi Değerinin …

Daha Fazlası »

Et ve Et Ürünleri Analizleri I ( MEGEP )

www.foodelphi.com

1.KIRMIZI ETTE DUYUSAL KALİTE ANALİZLERİ 1.1.Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği 1.1.1.Tanımlar 1.1.2.Ürün Özellikleri 1.2.Etin Bileşenleri 1.3.Ette Kalite Ölçütleri 1.3.1.Kesim Öncesi Kasaplık Hayvanlarda Kalite …

Daha Fazlası »