Seçmeli Dersler

Lokum İş Akış Şeması

Foodelphi.com lokum turkish delight 587

Hammaddelerin Temini ( Şeker, mısır nişastası, sitrik asit, su) KKN1 ( Su kaynaklı mikrobiyolojik tehlike, şekerden gelebilecek metal bulaşma tehlikesi ) Karışım Eldesi ( Şeker şurubu ve nişasta sütünün hazırlanması …

Daha Fazlası »

Fermente Sausage’ların Aroma Kimyası

Foodelphi.com soru kafa deli sorular

Fermente Sausage’ların Aroma Kimyası Genel olarak… Lezzet kompleks bir duyusal fenomendir. Tadı kokuyu ve de tekstürü içine alır. Fermente sausagelarda markaya göre değişen ve de kurutma ile fermantasyon süreçlerindeki kimyasal …

Daha Fazlası »

Biological Oxygen Demand

www.foodelphi.com

Biological Oxygen Demand BOD  The biological oxygen demand is defined as the ‘measure of dissolved oxygen required to decompose the organic matter in water biologically’  Normally, it is …

Daha Fazlası »

BOİ ( Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı ) Tayini

Foodelphi.com soru question new 2019

BOİ (BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI) TAYİNİ 1 GENEL BİLGİLER İçerisinde bakteri bulunan kanalizasyon veya endüstri atıksularına oksijen verildiği takdirde, bakteriler aracılığı ile, kararsız (çürüyebilen) maddeler aerobik parçalanmaya uğrar. Bu ayrışma sırasında …

Daha Fazlası »

Diyet Gıda Ürünleri ( Banu YAPAR )

www.foodelphi.com

TERMİNOLOJİ VE ÜRÜN KAPSAMI DİYET NEDİR DİYET GIDALAR Diyet Gıdalara Olan Gereksinim DİYET GIDALARIN GRUPLANDIRILMASI İçecekler Yiyecekler DİYET GIDA ÜRETİMİNDE KULLANILAN İNGREDİYENTLER İngrediyent / Bileşen Yağ İkame Ediciler Şeker İkame …

Daha Fazlası »

Süt ve Süt Ürünlerinin Bozulması

Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

ÇİĞ SÜT • Pastörize süt • Kurutulmuş ürünler • Tereyağ • Donmuş süt ürünleri • Konsantre edilmiş ürünler • Fermente edilmiş süt ürünleri Sütte patojen mikroorganizma kaynakları İnfekte inek Süt …

Daha Fazlası »

Ambalaj Tasarımı

www.foodelphi.com

1. AMBALAJ TASARIMI 1. 1. Ambalaj Nedir? Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır. Çağımızda …

Daha Fazlası »