Gıda Mevzuatı

 • Foodelphi.com books 2 660x330 2019 library

  Gıda Maddelerinde Resmi Kontroller ve Gıda Hijyenine İlişkin Türk Mevzuatı

  GIDA MADDELERİNDE RESMİ KONTROLLER VE GIDA HİJYENİNE İLİŞKİN TÜRK MEVZUATI SELCEN YÜCEL Gıda Mühendisi 28 Haziran 1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK Bu KHK’nin amacı; “Gıda maddelerinin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleri ile, halk sağlığını korumak üzere, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler, mamul ve yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten işyerlerinin…

 • www.foodelphi.com

  Food Legislation

  FOOD LEGISLATION GOVERNMENTAL REGULATION OF FOOD AND NUTRITION LABELING Government worldwide regulate foods with these general objectives: •To ensure the safety and wholesomeness of the food supply •To prevent economic fraud or deception •To inform consumers about the nutritional contents of foods The food industry looks to government to set high standards and to enforce these standards in order to protect itself against unethical competition Recent years have seen an increased concern by the public over the safety of foods, especially with respect to intentional and unintentional chemical additives and…

 • www.foodelphi.com

  Gıda Mevzuatı Çıkmış Sınav Soruları

  Gıda Mevzuatı Dersi Çıkmış Soruları: İnsan sağlığının korunmasıyla ilgili kısıtlamalar nelerdir? Denetim nedir? Denetim elemanı nedir? Denetim esasları nelerdir? Gıda maddesi satış ve toplu tüketim yerlerinin taşıması gereken özellikler nelerdir? Gıdaların işlenmesiyle ilgili kurallar nelerdir? Etikette bulunması gereken bilgiler nelerdir? iş yeri sorumlusu hangi hususları yerine getirmekle yükümlüdür? Yanıltıcı reklam halleri nelerdir? Katkı maddelerinin etiketlenmesi esasları nelerdir? Gıda üretim alanlarının kontrol işlemleri nelerdir? Genel müdürlükçe çalışma izni verilecek iş yeri özellikleri nelerdir? Gıda mevzuatının konuları nelerdir?

 • www.foodelphi.com

  Gıda Sektöründe Sorumlu Yöneticinin El Kitabı

  1-5179 Sayılı Kanunun Amacı Nedir? 2- Sorumlu Yönetici Kimdir, Görevleri Nelerdir? …

 • www.foodelphi.com

  21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları

  21 Nisan 2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soruları 1- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince “çiftçi eğitimi ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi” aşağıdakilerden hangisinin görev tanımı içerisinde yer alır? a) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı b) Strateji geliştirme Başkanlığı c) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2- 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince “ Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş ve…

 • www.foodelphi.com

  Bilirkişi

  Bilirkişi, özel bilgisiyle, yargıcın bilmediği özel veya teknik veya deneysel kuralları bildirecek, uzmanlığı ve bu uzmanlığa dayanan görüşleri ile belli olayların çözümünü kolaylaştıracak kimsedir. Bilirkişi olarak görev yapan teknik eleman, adaletin oluşmasına yardımcı olur. Bilirkişinin sağladığı bilgileri değerlendirmek ve sentez yapmak görevi yargıca aittir.İyi bir bilirkişi olabilmek için sadece bilimsel ve teknik yönlerden hazırlık yeterli değildir. Bilirkişi, bilimsel sonuçları yargıç için anlaşılabilir hale getirmeyi de becermelidir. Ayrıca sadece raporuyla aydınlatmakla kalmayıp eğer istenirse oy kullanma hakkına bile sahip olabilir. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI Raporun Nitelikleri 1. Raporu hazırlayan kişi veya kişilerin…

 • www.foodelphi.com

  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlık Sınavı

  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK UZMANLIK SINAVI ARALIK 2011 GIDA MÜHENDİSLİĞİ Soru Grubu Soru no ALAN BİLGİSİ 1-36 GENEL KÜLTÜR – GENEL YETENEK 37-48 KURUM MEVZUATI 49-60 …

 • www.foodelphi.com

  T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Gıda Mühendisi) Ders Notu

  T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Gıda Mühendisi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir. Hiçbir suretle özgün bir kitap özelliği taşımamaktadır. Sadece ilgili konularda bilgi edinme amaçlı olarak kullanılması için bu doküman oluşturulmuştur. Kesinlikle başka çalışmalarda dipnot olarak gösterilemez. 1. BÖLÜM GÖREV ALANLARI VE ATAMA YAPILACAK GÖREVİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KONULAR (TÜM DERS NOTLARINDA ORTAK OLAN KISIM) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ MERKEZ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ Görevler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevi; bitkisel ve hayvansal üretim ile…

Başa dön tuşu