Thank you!

Close X

HACCP

Gıda Güvenliği ( Dr. İbrahim ÇETİN )

www.foodelphi.com

GIDA  GÜVENLİĞİ Dr. İbrahim ÇETİN Veteriner Hekim Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gemlik İlçe Müdürü Özet Organizmalar Tarih Epidemiyoloji Bulaşma Gıda Kökenli Hastalık Önlem ve Kontrol Organizmalar Yaklaşık 250 gıda kökenli …

Daha Fazlası »

Training on Kaizen

www.foodelphi.com

TOPICS TO BE DISCUSSED INTRODUCTION OF KAIZEN 7 TYPES OF WASTES WHY KAIZEN 8 KEY ELEMENTS OF KAIZEN CULTURE KAIZEN MINDSET TOYOTA PRODUCTION SYSTEM BENEFITS OF KAIZEN HOW TO IMPLEMENT …

Daha Fazlası »

Çay Üretimi Temizlik ve Hijyen Planı

www.foodelphi.com

Yaş Çay Alım Bölümü 1 kont/gün Yabancı maddeler, Toz, Toprak v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum. Soldurma 1 kont/gün Yerlerde çay yaprakları, toz v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum Kıvırma …

Daha Fazlası »

İç Tetkik Prosedürü v2

www.foodelphi.com

AMAÇ Planlanmış düzenlemelerin ve kalite yönetim sistemi şartlarının etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve devamlılığını tespit etmek üzere planlanan aralıklarla tarafsız bir şekilde iç tetkikler yapmaktır KAPSAM ISO 9001:2008 Kalite Yönetim …

Daha Fazlası »

Hijyen ve Sanitasyon Prosedürü

www.foodelphi.com

1.AMAÇ: Bu prosedürle ……………………………………………………………nde uygulanan GGYS kapsam alanındaki işletme alanları, depolar, personel, hammadde/yardımcı malzemelerde uygulanacak olan hijyen ve sanitasyon kurallarının etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak. 2.KAPSAM: Tüm işletme proseslerini ve …

Daha Fazlası »