Gıda Toksikolojisi

Güvenli Gıda ve Gıda Güvenliği

www.foodelphi.com

Mikroorganizma Nedir? • Dünyamızda bizimle birlikte binlerce tür canlı yaşar. • Gözle görülen (makroskobik) • Gözle görülemeyen (mikroskobik) Bunlara “mikroorganizma” (m.o.)denilmektedir. Bu canlıları inceleyen bilim dalına “mikrobiyoloji” denir. Yaşadığımız mekanda, …

Daha Fazlası »

Gıda Toksikolojisi Ders Notları IV ( Dr. Gül ÖZHAN )

www.foodelphi.com

POLİKLORLU BİLEŞİKLER En çok bilinenler; Poliklorludibenzo-para-dioksinler (PCDD-TCDD) Poliklorludibenzofuranlar (PCDF) Poliklorlubifeniller (PCB) Dioksin ve benzeri bileşikler; maruziyet riski yüksek önemli çevre ve gıda kirleticileri. TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin) En toksik dioksin bileşiğidir. Önemli …

Daha Fazlası »

Gıda Toksikolojisi Ders Notları III ( Dr. Gül ÖZHAN )

www.foodelphi.com

PESTİSİTLER İnsektisitler (organofosfatlar, organoklorlular, karbamatlar, piretroitler) Herbisitler (klorofenoksi asetik asid esterleri, triazinler, sulfonil üre grubu bileşikler, dinitrofenol bileşikleri) Fungusitler (civalı bileşikler, ditiyokarbamatlar) http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/rev_prog_exist_pest_en.htm Karbamatlar …. zayıf asit ortamda nitritlerle etkileşme …

Daha Fazlası »

Gıda Toksikolojisi Ders Notları II ( Dr. Gül ÖZHAN )

www.foodelphi.com

GIDA TOKSİKOLOJİSİ – 2015 GIDADAKİ KONTAMİNATLAR Doç.Dr. Gül Özhan Gıdalarda istenmeyen maddeler (kirleticiler: kontaminantlar) Türk Gıda kodeksine göre “Gıdalardaki bulaşanlar (kontaminantlar, kirleticiler) listesi” Bakteriyel toksinler Ağır metaller Mikotoksinler Yabancı kimyasallar …

Daha Fazlası »