Gıda Toksikolojisi

Gıdalarda Akrilamid Oluşumu

www.foodelphi.com

Gıdalarda Akrilamid Oluşumu Akrilamid kimyasal üretim teknolojisinde kullanılan suda çözünür bir monomerdir. Genel olarak boya, kağıt, maden, kozmetik sanayinde, araştırma laboratuvarlarında jel hazırlanmasında, protein ayırma tekniklerinden biri olan elektroforez işleminde …

Daha Fazlası »

Güvenli Gıda ve Gıda Güvenliği

www.foodelphi.com

Mikroorganizma Nedir? • Dünyamızda bizimle birlikte binlerce tür canlı yaşar. • Gözle görülen (makroskobik) • Gözle görülemeyen (mikroskobik) Bunlara “mikroorganizma” (m.o.)denilmektedir. Bu canlıları inceleyen bilim dalına “mikrobiyoloji” denir. Yaşadığımız mekanda, …

Daha Fazlası »

Gıda Toksikolojisi Ders Notları IV ( Dr. Gül ÖZHAN )

www.foodelphi.com

POLİKLORLU BİLEŞİKLER En çok bilinenler; Poliklorludibenzo-para-dioksinler (PCDD-TCDD) Poliklorludibenzofuranlar (PCDF) Poliklorlubifeniller (PCB) Dioksin ve benzeri bileşikler; maruziyet riski yüksek önemli çevre ve gıda kirleticileri. TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin) En toksik dioksin bileşiğidir. Önemli …

Daha Fazlası »