Ambalajlama Teknolojisi

 • Foodelphi.com poşet

  AB Direktifinde Poşet ve AB Ülke Uygulamaları ( Funda ÇETİN )

  TASLAK AB Atık Yönetimi Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi Ana Hükümler Poşet Hakkındaki AB Uygulamaları Mali Yükümlülüklere ve Yasaklara Karşı…

 • Foodelphi.com shelf life

  A Guide to Calculating the Shelf Life of Foods

  What is shelf life? Is the shelf life of food related to food safety? What are the regulations relating to…

 • www.foodelphi.com

  Ambalaj Terimleri Sözlüğü

  Adezyon : Filmin mürekkebi yüzeyinde tutabilme kabiliyeti. Adezyon Promoter : Filmin adezyonunun iyi olmadığı durumlarda adezyonu artırmak için mürekkebin içine…

 • www.foodelphi.com

  Ambalaj ve Geri Dönüşüm

  01.Giriş Gelişen toplumlarda insanların tüketim alışkanlıkları ile tüketim maddelerinden katı atık miktar ve bileşimleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. Özellikle…

 • www.foodelphi.com

  Ambalajlama Malzemeleri ( MEGEP )

  1. AMBALAJIN TEMEL MALZEMELERİ 1.1. Ambalajın Tanımı 1.2. Ambalajın Tarihçesi 1.2.1. Türkiye’de Ambalajın Gelişimi 1.3. Ambalajlarda Aranan Özellikler ve Beklenen…

 • Foodelphi.com ambalaj fıstık

  Ambalajlama Teknolojileri ( Dr. Sena SAKLAR )

  Gıdaların Ambalajlanması ▪Birçok gıda üretim bölgelerinden farklı yerlerde ve üretim tarihlerinden farklı zamanlarda tüketilmektedir. Bu durum gıdaların muhafaza edilmelerini zorunlu kılmaktadır. ▪Gıda sanayinde ambalaj,…

 • www.foodelphi.com

  Ambalajlanmış Gıdaların Kalitesi

  AMBALAJLANMIŞ GIDALARIN KALİTESİ Paketlenmiş gıdaların kalitesi; insanların tükettikleri gıdaların değerini belirleyen özelliklerin toplamıdır. Bu kalite faktörleri: Dış Görünüş (renk, tazelik,…

 • www.foodelphi.com

  Aseptik Ambalajlama

  ASEPTİK AMBALAJLAMA •Gıda Sanayinde Aseptik Ambalajlama Aseptik ambalajlama; ısıl işlem yoluyla ‘’ticari steril’’ hale getirilmiş ve steril koşullarda soğutulmuş ürünün,…

Başa dön tuşu