Thank you!

Close X

Ambalajlama Teknolojisi

Yenebilir Ambalajlar ( Gülgün AKBABA )

www.foodelphi.com

  Yenilebilir film ve yenilebilir kaplama. Bu iki ad da gıdaları korumak, raf ömürlerini uzatmak amacıyla bir gıdanın yüzeyi üzerinde oluşturulmuş ince tabakalı, gıdayla birlikte yenilebilen, sentetik olmayıp doğal kaynaklardan elde edilen maddelerin geneline …

Daha Fazlası »

Ambalajdan Beklentiler

www.foodelphi.com

  1. AMBALAJDAN BEKLENTİLER  Üründe kalite kaybı olmaksızın depolanabilir  Kimyasal ve fiziksel etmenlere karşı dayanıklı  Antimikrobiyal  Havası alınabilir, gazlama işlemi yapılabilir  Dondurulabilir, pastörize veya sterilize …

Daha Fazlası »

Ambalaj Sektör Profili ( İTO )

www.foodelphi.com

I. GİRİŞ Ambalajın tarihçesini incelediğimizde tarih öncesi dönemlerde şarap taşımak amacıyla kilden yapılmış olan amforalar s ınai ve sevk ambalajın ilk örneklerini teşkil etmektedirler. Tüketici ambalajının ilk örneği ise eski …

Daha Fazlası »