Yağ Teknolojisi

Lipidler

www.foodelphi.com

LİPİDLER BESİN ÖĞELERİ 1.Proteinler 2.Yağlar (Lipidler) 3.Karbonhidratlar 4.Mineraller 5.Vitaminler 6.Su Lipidler Tanım: suda çözünmeyen bileşikler Lipidlerin çoğu yağ asitleri veya yağ asidi esterleridir. Petrol eteri, benzen ve kloroform gibi apolar …

Daha Fazlası »

Yağlarda Serbest Asitlik Tayini

www.foodelphi.com

YAĞLARDA SERBEST ASİTLİK TAYİNİ Serbest yağ asitleri (free fatty acids), yağın yapısında trigliserit yapıya bağlı olmayan, serbest halde bulunan yağ asitlerini ifade eder.Bu tür yağ asitleri, ham yağda fazla miktarda …

Daha Fazlası »

Yağlarda Peroksit Sayısı (PS) Tayini

www.foodelphi.com

YAĞLARDA PEROKSİT SAYISI (PS) TAYİNİ Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının bir ölçüsü olup, 1 kg yağda bulunan peroksit oksijeninin miliekivalen gram olarak miktarıdır. Yağların; depolanmaları sırasında oksijenin, metal iyonlarının, sıcaklığın, …

Daha Fazlası »

What are Trans Fats ?

www.foodelphi.com

What are Trans Fats? Trans fat (also known as partially hydrogenated oil) is a type of man-made fat that helps certain foods stay fresh on the shelf longer and taste …

Daha Fazlası »

Yağ Asitleri

www.foodelphi.com

Kapalı formülü R-COOH olan, genelde uzun zincirli monokarboksilik asitlerdir. Sistematik adlandırmada karbon sayısının sonuna doymuş yağ asitlerinde –anoik eki, doymamışlarda ise –enoik eki getirilir. Örneğin, 18 karbonlu (C18) doymuş bir …

Daha Fazlası »