Yağ Teknolojisi

 • www.foodelphi.com

  Bitkisel Yağ Teknolojisi

  • Türkiye’de yağ üretiminde daha çok zeytin, ayçiçeği, pamuk çiğiti ve soya hammadde olarak kullanılır. Yağlı Tohumların Yağa İşlenmesi • temizleme • linterleme • tavlama • kabuk ayırma • tohum içinin öğütülmesi • kavurma • Temizleme: Yağlı tohum içinde bulunan taş, toprak, metal parçası ve yabancı tohumlar ayrılır. • Linterleme: Pamuk çiğidine uygulanan bir işlemdir. Pamuk tohumu üzerinde kısa pamuk liflerinin (Lintlerin) alınması işlemidir. • Tavlama: Tohum kabuğunun kolaylıkla içten ayrılması için tohumlar % 16 – 18 oranında nemlendirilir. • Kabuk ayırma: Kabukta bulunan mum, tat ve renk maddeleri yağa…

 • www.foodelphi.com

  Yağ Bitkilerine Giriş ( Prof. Dr. Necmi İŞLER )

  YAĞIN TANIMI • Yağ asitlerinin trigliseridleri olarak bilinen yağlar, insan beslenmesinde enerji kaynağı olarak önemli bir gıda maddesidir. Ayrıca, yağlar sanayi hammaddesi olarak da büyük öneme sahiptir. Hayvansal kökenli yağların üretiminin pahalı ve yeterli olmaması nedeniyle, insan beslenmesi için gereksinim duyulan yağların büyük bir kısmı (%91.7), bitkisel kökenli yağlardan karşılanmaktadır DÜNYADA YETİŞTİRİLEN YAĞ BİTKİLERİ Tohumlarında yağ içeren çok sayıda bitki bulunmaktadır. Bunların başında; soya, ayçiçeği, kolza, yerfıstığı, susam ve aspir gibi tek yıllık bitkiler gelmektedir. Ayrıca, zeytin, hurma ve Hindistan cevizi gibi çok yıllık bitkiler de ham yağ üretiminde büyük…

 • www.foodelphi.com

  Enzymes in Fats and Oil Industry ( Dr. Hasene KESKİN ÇAVDAR )

  ENZYMES • Enzymes are proteins that accelerate chemical reactions. • Substrates: The molecules present at the beginning of the reaction are called substrates. • Enzymes convert substrates into different molecules, called products. • Like all catalysts, enzymes work by lowering the activation energy for a reaction. • Catalysts, like enzymes, act by lowering the energy difference between the reactants (A, B) and the transition state. This lowers the activation barrier for the reaction, allowing it to proceed more rapidly. Nomenclature Of Enzymes • Enzymes are usually named according to the…

 • www.foodelphi.com

  Sıvı Yağın Üretim Aşamaları ( Özge ÇELİK )

  TEMEL İŞLEMLER Öğrencilerin Adı ve Soyadı : Özge Çelik ve Arzu Türkdayı BÖLÜM : GIDA MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF Konu : Sıvı Yağın Üretim Aşamaları BİTKİSEL YAĞ ÜRETİMİ Ön İşlemler Yağlı tohumlardan yağ eldesine başlamadan önce tohumlar bazı ön işlemlerden geçirilir. • Genel olarak tohumların temizlenmesi, tohumun yapısal farklılığından dolayı uygulanması gereken bir kısım işlemler ve uygulanacak yağ alma yönteminin gerektirdiği hazırlıklar ön işlemleri teşkil eder. • Ön işlemleri; temizleme, pamuk tohumu için linterleme, tohumun nemlendirilmesi, kabuk kırma ve ayırma, pulcuk haline getirme ve kavurma olarak sayabiliriz. • İnsanlar tarafından çeşitli şekillerde…

 • www.foodelphi.com

  Mineral Yağ Tayini

  MİNERAL YAĞ TAYİNİ – ZEYTİNYAĞI, BİTKİSEL SIVI YAĞLAR Bu deneyde bitkisel yağlara mineral yağ katılmış olup olmadığı anlaşılır. Duyarlık sınırı yaklaşık % 1 dir. Bu deney ile mineral yağ varlığı veya şüpheli bir sonuç alınması halinde sabunlaşmayan madde tayini yapılarak kesin sonuca ancak ondan sonra varılmalıdır. Sabunlaşmayan madde tayini yapılmış ve bitkisel yağ standartlarına uygun sonuçlar alınmışsa bu deney uygulanmaz. ARAÇ VE GEREÇLER: 1 – Su banyosu 2 – Deney tüpü, 25 ´ 250 mm lik 3 – Genel laboratuar araç ve gereçleri AYIRAÇ VE ÇÖZELTİLER: 1 – Etanollü potasyum…

 • www.foodelphi.com

  Bisküvide Yağ Tayini

  AMAÇ ve KAPSAM Bu metotla amaç; Bisküvi numunesinin yağ miktarını tayin etmektir. PRENSİP Analiz edilecek belli miktardaki bisküvinin soxhelet cihazında, petrol eteri kullanılarak yağının alınması ve gravimetrik olarak belirlenmesidir. ALET-EKİPMAN Analitik terazi, ± 0.001 g duyarlıkta Etüv, 105°C ± 2 oC ‘da tutulabilen Soxhelet Cihazı, 250 mL lik, dibi düz balonlu Desikatör, içerisinde etkin bir kurutucu (fosfor pentoksit, silicagel, aktif halde alumina vb.) bulunan Kartuş Elek, göz açıklığı 1 mm olan Genel laboratuvar araç ve gereçleri KİMYASALLAR -Petrol eteri, kaynama noktası 40oC – 80 oC arasında olan İŞLEM Bisküvi numunesinden…

 • www.foodelphi.com

  Butter and Ghee

  BUTTER AND GHEE Introduction There are four types of butter that can be made from fresh or fermented milk, from cream, or from the whey that remains after cheese making (Table 1). Butters are made by separating the fat in milk. They contain more than 80% fat with a small amount of water dispersed through the fat as tiny droplets, which are so small that the butter looks dry. Butters have a pale yellow/cream colour, and a smooth consistency so that they spread easily and melt in the mouth. They…

 • Foodelphi.com kanola

  Kanola Tarımı ( Dr. Sami SÜZER )

  KANOLA TARIMI Dr. Sami SÜZER Ziraat Yüksek Mühendisi Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, EDİRNE suzersami@yahoo.com 1. KANOLA TARIMININ ÖNEMİ: Kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. Dünya’da yıllık üretimi 22 milyon ton civarındadır. En çok üreten ülkelerden Çin 4.5, Hindistan 4.4, Kanada 2.8, Polanya 0.5, Fransa 0.47, Pakistan, 0.4, Almanya 0.4, İngiltere 0.3 milyon ha ekim alanına sahiptir. Ülkemize ise Balkanlardan gelen göçmenler ile kolza adı ile 1960 yıllarında…

Başa dön tuşu