Dersler

Alkenler ( Olefinler )

www.foodelphi.com

Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde hidrojenle reaksiyon vererek alkan’lara dönüşürler. Yalnızca bir tane …

Daha Fazlası »

Alkinler

www.foodelphi.com

Genel formülleri CnH2n-2 olan doymamış hidrokarbonlardır. Fonksiyonel grupları -C≡C- üçlü bağlarıdır. SP hibritleşmesine uğramış C atomları taşırlar. Alkinler birden fazla üçlü bağ taşıyabilirler. En küçük üyeleri C2H2 olan asetilendir. …

Daha Fazlası »

Alkinler ( Asetilenler )

Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı bulunduran alkin’lerin genel formülü CnH2n-2 şeklindedir. Alkinlerde üçlü …

Daha Fazlası »

Aminler ( Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR )

www.foodelphi.com

Bir azot atomuna bağlı bir, iki veya üç tane radikal taşıyan, amonyak molekülündeki hidrojenlerin radikallerle değişmesi ile oluşmuş bileşiklere amin denir. …. Kaynak: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mutlud/tr/tr_dersnotlari.htm

Daha Fazlası »

Aromatik Yapı

www.foodelphi.com

ORGANİK KİMYA II Aromatik Yapı Mono substitue ( tek grup bağlı) benzenin tek izomer olarak ürün vermesi, örnek olarak demir (III) bromür katalizörlüğünde brom katılması sonucu tek izomer oluşmuştu. Bu …

Daha Fazlası »

Aromatiklik Kavramı

www.foodelphi.com

Aromatiklik Kavramı Aromatik sözcüğü “kokulu” anlamına gelir. Kimyanın ilk gelişme evresinde, bilinen hidrokarbonların çoğu kokulu olduğu için, bu bileşikler “aromatik hidrokarbonlar” olarak sınıflandırılmıştır. Ancak günümüzde, her kokulu bileşiğe aromatik bileşik …

Daha Fazlası »

Asetik Anhidrit Üretim Prosesi

www.foodelphi.com

Asetik Anhidritin Fiziksel Özellikleri Molekül formülü : C4H6O3 Molekül Ağırlığı :102,09 760 mmHg daki kaynama noktası : 138,6 ºC Donma Noktası :- 73 ºC Buhar Basınçı : 4 mmHg (20 …

Daha Fazlası »