Dersler

Acid-Base Titrations

Foodelphi.com titration titrasyon

Titration is an analytical method used to determine the exact amount of a substance by reacting that substance with a known amount of another substance. The completed reaction of a …

Daha Fazlası »

Mikroorganizmalar ve Biyokimyasal İşlevleri

MİKROORGANİZMALAR VE BİYOKİMYASAL İŞLEVLERİ 1. Su Ortamındaki Mikroorganizmalar ve Biyokimyasal İşlevleri Sulardaki mikroorganizma popülasyonu suyun içerdiği organik maddelerin bileşiminden çok etkilenmektedir. Örneğin; protein, çürütme bakterilerinin aşırı gelişmesini sağlarken, selüloz ise …

Daha Fazlası »