Dersler

Fermantasyon ve Fermente Gıdalar

www.foodelphi.com

FERMANTASYON Mikrobiyolojik anlamda fermantasyon mikroorganizmalar tarafında havanın serbest oksijenini veya (NO3 (nitrat) ve SO4 (sülfat)gibi) inorganik inorganik bileşiklerde bulunan bağlı oksijeni kullanarak seri reaksiyonlar ile ürün bileşimindeki maddeleri yıkıma uğratılmasıdır MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE GIDALARDA ÖNEMLİ …

Daha Fazlası »

Proses Kontrol Ders Notu

Foodelphi.com form library

DERS İÇERİĞİ 1. Hafta : Giriş, Genel kontrol sistemleri 2. Hafta : Genel kontrol sistemleri (devam) 3. Hafta : Kontrol sistemleri (Aç-kapa, oransal vb. kontrol sistemleri) 4. Hafta : Kontrol …

Daha Fazlası »

Karbonhidratlar I ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

www.foodelphi.com

Gıda Kimyası Karbonhidratlar 1 Mühendislik Mimarlık Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Farhan ALFİN Ders Konuları Karbonhidratlar Vitaminler Enzimler Ders değerlendirme Proje 1 %10 Ara Sınavlar 2 %30 Yılsonu sınavı …

Daha Fazlası »

Karbonhidratlar v2

www.foodelphi.com

›Karbonhidratlar ›Monosakkaridler ›Oligosakkaridler ›Polisakkaridler ›Polisakkaridlerin Genel Özellikleri ›Polisakkaritler monosakkaridlerin glikosidik bağlarla biraraya gelmesinden oluşan polimerik yapılardır. ›Polisakkarid örnekleri: ›Nişasta ›Glikojen ›İnulin ›Selüloz ›Hemiselüloz ›Pektin ›Galaktan ›Mannan ›Kitin ›Karma polisakkaridler ›Polisakkaridlerin …

Daha Fazlası »