Dersler

Gıdalarda Ca ( Kalsiyum ) Tayini

www.foodelphi.com

Gıdalarda Ca tayini için, seçilmiş her bir gıda numunesinden belli miktarlarda (g) tartımlar alınır.  Mikrodalga fırında asit karışımlarıyla parçalanarak çözelti fazına alınır. Saf su ile son hacimler 25.0 mL’ye tamamlanır ve …

Daha Fazlası »

Laboratuvarda Kullanılan Genel Analiz Yöntemleri

www.foodelphi.com

LABORATUVARDA KULLANILAN GENEL ANALİZ YÖNTEMLERİ BUHARLAŞTIRMA ÇÖKTÜRME KRİSTALLEŞTİRME DİSTİLASYON (DAMITMA) KURUTMA YAKMA EKSTAKSİYON 1.BUHARLAŞTIRMA Buharlaştırma veya evaporasyon bir sıvı hammaddeden belirli miktarda suyun buharlaştırarak ayrılmasıdır. Gıda endüstrisinde hammadde veya kaynak …

Daha Fazlası »

Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu

www.foodelphi.com

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU 9.1.1. Validasyon Kullanılması planlanan metot için geçerli kılma çalışmaları başlatılmadan önce deney cihaz ve ekipmanlarının kalibrasyonları, performans kontrolleri ve bakımları ilgili prosedür ve talimatlar gereğince yapılmalı …

Daha Fazlası »

Tintometre Nedir? Nasıl Kullanılır ?

www.foodelphi.com

Tintometre Nedir? Tintometre renk ölçüm cihazıdır. Renk ölçüm cihazları, bir ürünün arzu edilen görünümde olup olmadığının belirlenmesi ve saflığı hakkında bilgi edinilmesi amacıyla kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılan en etkin ve …

Daha Fazlası »

Biyoterozim ve Gıda Savunması ( Prof. Dr. Nevzat ARTIK )

Foodelphi.com soru kafa deli sorular

Gıda Savunması Gıda Savunması, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer almayan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik etkenlerle kasıtlı olarak kontamine edilmesini önleme çabasıdır. Gıda Güvenliği Gıda Güvenliği, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim …

Daha Fazlası »

Mikrobiyolojik Analiz Raporu Formu

www.foodelphi.com

Tarih : Numune Adı Cinsi Deneyin yapılış tarihi Deney laboratuvarı Uygulanan deney metodu Deney sonucu Açıklamalar Deney sonucu Hazırlayan                                                                                                   Onay Gıda Güvenliği Ekip Lideri                                                                        Genel Müdür

Daha Fazlası »