Dersler

Gıdaların Isıl İşleminde Mikrobik Yıkım

www.foodelphi.com

GIDALARIN ISIL İŞLEMİNDE MİKROBİK YIKIM Determining Decimal Reduction Time from Microbial Survival Data Isıl işlemde mikroorganizmaları öldürmek için gıdalara ısıtma işlemi uygulanır. Seçilen ısıtma periyodundan sonra hayatta kalan mikroorganizmaların sayısı …

Daha Fazlası »

Hız Sabiti Tayini Excel Tabloları

www.foodelphi.com

SIFIRINCI MERTEBEDEN REAKSİYONLARIN HIZ SABİTLERİNİN TAYİNİ (Determining Rate Constants of Zero-Order Reactions) BİRİNCİ MERTEBEDEN REAKSİYONLARIN HIZ SABİTLERİNİN TAYİNİ (Determining Rate Constants of First-Order Reactions) Time – conc grafiği doğru teşkil …

Daha Fazlası »

Gıdalarda Ca ( Kalsiyum ) Tayini

www.foodelphi.com

Gıdalarda Ca tayini için, seçilmiş her bir gıda numunesinden belli miktarlarda (g) tartımlar alınır.  Mikrodalga fırında asit karışımlarıyla parçalanarak çözelti fazına alınır. Saf su ile son hacimler 25.0 mL’ye tamamlanır ve …

Daha Fazlası »

Laboratuvarda Kullanılan Genel Analiz Yöntemleri

www.foodelphi.com

LABORATUVARDA KULLANILAN GENEL ANALİZ YÖNTEMLERİ BUHARLAŞTIRMA ÇÖKTÜRME KRİSTALLEŞTİRME DİSTİLASYON (DAMITMA) KURUTMA YAKMA EKSTAKSİYON 1.BUHARLAŞTIRMA Buharlaştırma veya evaporasyon bir sıvı hammaddeden belirli miktarda suyun buharlaştırarak ayrılmasıdır. Gıda endüstrisinde hammadde veya kaynak …

Daha Fazlası »

Mikrobiyolojik Analizlerde Metot Validasyonu

www.foodelphi.com

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU 9.1.1. Validasyon Kullanılması planlanan metot için geçerli kılma çalışmaları başlatılmadan önce deney cihaz ve ekipmanlarının kalibrasyonları, performans kontrolleri ve bakımları ilgili prosedür ve talimatlar gereğince yapılmalı …

Daha Fazlası »