Dersler

The Beer Lambert Law

www.foodelphi.com

The Beer –Lambert Law When a monochromatic light of initial intensity Io passes through a solution in a transparent vessel, some of the light is absorbed so that the intensity …

Daha Fazlası »

Kimyasal Bileşikler

Foodelphi.com books 660x330 2019 library

–Moleküler (Molekül Yapısında) Bileşik: bağımsız moleküller içeren bileşiktir molekülde az sayıda ametal atomları kovalent bağlarla bir arada tutulurlar. –Molekül: Atomların bağlarla birleşmesinden oluşan ve bileşikle aynı bileşime sahip olan en …

Daha Fazlası »

Fractional Crystallization

www.foodelphi.com

Fractional Crystallization Fractional crystallization is a method of refining substances based on differences in solubility If a mixture of two or more substances in solution is allowed to crystallize, for …

Daha Fazlası »

Campylobacter Jejuni ( Kim Mihalek )

www.foodelphi.com

What Is Campylobacter jejuni? Bacteria Slender, Rod Shaped* Flagellate Motile Gram negative Microaerophilic Thermophilic What is known about the Genome of C. jejuni? First published 2/10/2000 in Nature by Parkhill, …

Daha Fazlası »

Lipidler ( Prof. Dr. Mehmet Demirci )

Foodelphi.com lipid lipit lipids

Yağlar organik bileşiklerin önemli bir grubunu oluşturur. Yağların ortak yönü tipik bir takım özelliklerinden ileri gelmektedir (örneğin, suda çözünmemeleri, organik çözücüde çözünmeleri, sabunlaşma tepkimesi vermeleri gibi). Karbonhidratlarda olduğu gibi yağların …

Daha Fazlası »