Dersler

Difüzyon

www.foodelphi.com

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket eder, yani moleküller, yüksek konsantrasyonda bulundukları bir …

Daha Fazlası »

Potansiyometre (MEGEP )

www.foodelphi.com

1. SULARDA pH TAYİNİ 1.1. Potansiyometrik Yöntemler 1.1.1.Direkt Potansiyometrik Tayinler 1.1.2. Potansiyometrik Titrasyonlar 1.2. Potansiyometre 1.2.1. Elektrotlar 1.3. Potansiyometrik pH Tayini 1.4. Sularda pH Tayini 1.4.1. Yöntemin Prensibi 1.4.2. Kullanılan …

Daha Fazlası »

Nötralleşme Titrasyonları

www.foodelphi.com

Nötralleşme Titrasyonları Bir asit ve bazın reaksiyona girerek su ve tuz oluşturmasına nötralleşme reaksiyonu denir. Standart reaktifler:  nötralleşme reaksiyonlarında kullanılan standart çözeltiler kuvvetli asit veya kuvvetli bazlardır. Asidimetri: Bir örneğin …

Daha Fazlası »

Besinlerin Fermentasyonu

www.foodelphi.com

Besinlerin fermentasyonu Fermentasyon Piruvat dönüştürülür: • Etanol • Laktik asit • Asetik asit Fermente besin ürünleri • Şarap • Bira • Süt ürünleri: Yoğurt, peynir… • Sebzeler • Et ve …

Daha Fazlası »