Dersler

Isının Yayılma Yolları

www.foodelphi.com

ISI NEDİR? Sıcaklık farkından dolayı maddenin tanecikleri arasında enerji aktarımı gerçekleşir. Aktarılan bu enerjiye ısı enerjisi denir. Bulunduğu ortama göre sıcaklığı yüksek olan her madde çevresine ısı aktarır. Isı birimi …

Daha Fazlası »

Isı Transfer Mekanizmaları

www.foodelphi.com

ISI TRANSFER MEKANİZMALARI ISI; sıcaklık farkından dolayı sistemden diğerine transfer olan bir enerji türüdür.Termodinamik bir sistemin hal değiştirirken geçen ısı transfer miktarıyla ilgilenir. Isı transferi bilimi ise bu enerjinin ısı …

Daha Fazlası »

Mikroorganizmaların Üreme Özellikleri ve Boyalar

www.foodelphi.com

Mikroorganizmaların Üreme Özellikleri ve Boyalar Bakterilerin çoğalması ►Uygun koşullarda ikiye bölünerek çoğalma ►Aynı genotip ve fenotipte iki yavru hücre ►İki kopya DNA ►Birey sayısında artış: Üreme ►Bölünme başında bakteri hücresinin …

Daha Fazlası »

Adsorpsiyon Deneyi

www.foodelphi.com

DENEYİN AMACI Çalışmanın amacı katı adsorbent ile çözeltiden adsorbsiyonun denge ve hız ilişkilerinin incelenmesi ve belirli izotermlerin deneysel veriler ile uyumunun araştırılmasıdır KURAMSAL TEMELLER Katı veya akışkanlar içinde moleküller her …

Daha Fazlası »

Alkaloidler

www.foodelphi.com

Bitkilerde yaygın şekilde bulunan ve asitlerle tuzlar şekillendirebilen azotlu bazlardır. Alkaloid ismi alkaliye benzer olmaları sebebiyle verilmiştir. Alkaloidler bitkilerin öz suyunda, genellikle tuzları (malik asit, tartarik asit, okzalik asit, tannik …

Daha Fazlası »

Difüzyon

www.foodelphi.com

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket eder, yani moleküller, yüksek konsantrasyonda bulundukları bir …

Daha Fazlası »