Dersler

Evaporasyon ve Evaporatörler

www.foodelphi.com

Evaporasyon ve Evaporatörler Evaporasyon Evaporasyon çözücünün kaynatılarak uzaklaştırılması yolu ile çözeltinin su eldesi derişiklendirilmesi işlemidir. Evaporasyonda buhar tek bir bileşenden meydana gelir ya da buharda birkaç bileşen bulunsa bile bunları …

Daha Fazlası »

Isın Aktarım Düzenleri

www.foodelphi.com

KESİKLİ ISI AKTARIM DÜZENLERİ Ortamlar arasındaki sıcaklık farkı değiştiği , bir başka deyişle  sabit    kalmadığı  ısı aktarım düzenlerine kesikli ısı aktarım düzenleri denir. Kesikli  ısı aktarım düzenleri, genel      olarak sıvı …

Daha Fazlası »

Amonyak

amonyak-nh3-ammonia

Amonyak, endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Laboratuvarlarda zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde de kullanılır. Amonyak bilhassa nitrik asit …

Daha Fazlası »

Genetically Modified Organisms

gdo

Genetically Modified Organisms What are GM‟s?  Organism one that has been altered through recombinant DNA technology  Involves either the combining of DNA from different genomes or the insertion …

Daha Fazlası »

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ( GDO )

genetiği-değiştirilmiş-gdo

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), bir canlının gen dizilimi değiştirilerek ya da bu canlıya çeşitli bakteri, virüs, hayvan ve bitkilerden gen aktarılarak kendi doğasında bulunmayan bir karakter …

Daha Fazlası »

Enstrümental Analiz HPLC-2

www.foodelphi.com

ENSTRÜMENTAL ANALİZ HPLC-2 • HPLC dedektörleri • kolonda birbirinden ayrılan maddeler hareketli faz ile birlikte dedektöre gelirler. Dedektör maddenin derişimi ile doğru orantılı bir özelliğini ölçmelidir. HPLC için ideal bir …

Daha Fazlası »