Dersler

Green Pea Canning

www.foodelphi.com

GREEN PEA CANNING Introduction Canning, the process of placing foods in jars or cans and heating properly to a specified temperature, is a way to preserve many different foods. The …

Daha Fazlası »

Evaporasyon ve Evaporatörler

www.foodelphi.com

Evaporasyon ve Evaporatörler Evaporasyon Evaporasyon çözücünün kaynatılarak uzaklaştırılması yolu ile çözeltinin su eldesi derişiklendirilmesi işlemidir. Evaporasyonda buhar tek bir bileşenden meydana gelir ya da buharda birkaç bileşen bulunsa bile bunları …

Daha Fazlası »

Isın Aktarım Düzenleri

www.foodelphi.com

KESİKLİ ISI AKTARIM DÜZENLERİ Ortamlar arasındaki sıcaklık farkı değiştiği , bir başka deyişle  sabit    kalmadığı  ısı aktarım düzenlerine kesikli ısı aktarım düzenleri denir. Kesikli  ısı aktarım düzenleri, genel      olarak sıvı …

Daha Fazlası »

Amonyak

amonyak-nh3-ammonia

Amonyak, endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asitin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır. Laboratuvarlarda zayıf baz olarak ve birçok kimyasal maddenin elde edilmesinde de kullanılır. Amonyak bilhassa nitrik asit …

Daha Fazlası »

Genetically Modified Organisms

gdo

Genetically Modified Organisms What are GM‟s?  Organism one that has been altered through recombinant DNA technology  Involves either the combining of DNA from different genomes or the insertion …

Daha Fazlası »