Dersler

Lambert – Beer Yasası

www.foodelphi.com

Numune hücresinde bulunan geçirgen bir numune çözeltisi içinden bir ışın demetinin geçtiğini düşünelim. Işının bir bölümü dosdoğru geçecek ve bir kısmı da çözelti tarafından soğurulacaktır. Geçen ışının yüzdesi Geçirgenlik ve …

Daha Fazlası »

Paper Chromotography

www.foodelphi.com

What is Chromatography? Chromatography is a technique for separating mixtures into their components in order to analyze, identify, purify, and/or quantify the mixture or components. Uses for Chromatography Chromatography is used by scientists to: …

Daha Fazlası »

Polarimetry and Refractometry

www.foodelphi.com

1. Polarimeter The technique used by polarimeter is called polarimetry, which is based on the rotation of polarized light (the light after passing a polarizer) as it passes through a sample solution …

Daha Fazlası »

Rose Oil

www.foodelphi.com

Rose oil Rose oil, meaning either rose otto or rose absolute, is the essential oil extracted from the petals of various types of rose. Rose ottos are extracted through steam …

Daha Fazlası »

Spectrometry Presentation

www.foodelphi.com

Spectrum of Electromagnetic Radiation Photon Energy Units Spectroscopic Experimental Concept Spectral Bandwidth The Spectrometer Dispersive Spectrometers Non-dispersive Spectrometers Spectral Resolution Measuring a Spectrum Spectrometric Experiments Scattering Experiments Emission Experiments Absorption …

Daha Fazlası »

Spektroskopik Analiz Yöntemleri

www.foodelphi.com

SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Temel ilkeler Spektroskopik yöntemler Ultraviyole-görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi Floresans ve fosforesans spektroskopisi Atomik absorpsiyon spektroskopisi Atomik emisyon ve atomik floresans spektroskopisi İnfrared (IR)spektroskopisi Nükleer manyetik rezonans (NMR) …

Daha Fazlası »