Gıda Teknolojisi

Biyoterozim ve Gıda Savunması ( Prof. Dr. Nevzat ARTIK )

www.foodelphi.com

Gıda Savunması Gıda Savunması, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer almayan biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik etkenlerle kasıtlı olarak kontamine edilmesini önleme çabasıdır. Gıda Güvenliği Gıda Güvenliği, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim …

Daha Fazlası »

Soğuk Zincir

SOĞUK ZİNCİR Soğuk zincir`in 3 ana bileşeni Personel ; Ekipmanları kullanır ve bakımını yaptırır. Ekipman; Aşıların güvenli korunması ve taşınmasını sağlar Prosedürler; bağışıklama ve dağıtım için gerekli olan işleyiş prosedürleridir. …

Daha Fazlası »

Legumes

www.foodelphi.com

… Legumes The legumes are all members of a single plant family, the Fabaceae. Beans, peas, lentils, soybeans, peanuts, alfalfa, clover, and more. Why they are important: nitrogen fixation. Bacteria …

Daha Fazlası »

Nuts Processing ( Dr. Mustafa BAYRAM )

www.foodelphi.com

FE 401 FOOD TECHNOLOGY NUTS PROCESSING Prof. Dr. Mustafa BAYRAM University of Gaziantep, Faculty of Engineering Department of Food Engineering 27310-Gaziantep-TÜRKİYE Rev3-Nov 17, 2014 HAZELNUT Hazelnut Hazelnut harvest Roasting Drying …

Daha Fazlası »