Gıda Uygulamaları

Filtrasyon ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

www.foodelphi.com

Giriş • Karışımların (akışkan-katı ya da akışkan-yarı katı) ayırıcı bir ortamdan (filtre) geçirilerek yapılarındaki katı ya da yarı katı istenmeyen parçacıkların ayrılması (tutulması) işlemine “filtrasyon” denir. • Gıda endüstrisinde uygulanan …

Daha Fazlası »

Soğutma İlkeleri Ders Notları

www.foodelphi.com

BÖLÜM-1 SOĞUTMAYA GİRİŞ 1.1  SOĞUTMANIN TARİHÇESİ İlk olarak Çinliler kışın donmuş göllerin buzlarını ve karları derin geniş kuyularda sıkıştırarak muhafaza edip yaz süresince bunların soğukluğundan yararlanmışlardır. Yunanlılar ve Romalılar ise …

Daha Fazlası »

Gıdalarda Temel İşlemler

www.foodelphi.com

Gıdaların işlenmesi; gıda endüstrisinde uygulanan işlemlerin yanı sıra evde gıdaların hazırlanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemleri de kapsar.  İşlenmemiş gıdaların çoğu insan tüketimi için uygun değildir. Tahıllar ve kuru baklagillerin tüketilmeleri için ısı …

Daha Fazlası »

Dondurma Yöntemleri Ders Notu

www.foodelphi.com

Bir gıdanın dondurulması, gıdadaki ısı enerjisinin bir soğutucuya aktarılarak uzaklaştırılması suretiyle sağlanır. Soğutucu: gaz, sıvı veya katı halde bulunabilir. Soğutucu gaz olarak, genellikle bir soğutma ekipmanının evaporatörü yardımıyla soğutulan gaz …

Daha Fazlası »