Gıda Uygulamaları

 • Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

  Heat Exchangers: A Comprehensive Review

  Introduction Heat exchangers are devices designed to transfer thermal energy between fluids, liquids or gases. They are widely used in many industrial sectors such as food and beverage, oil and gas, chemical, pharmaceutical, and power generation. The primary function of heat exchangers is to facilitate the transfer of heat from one fluid stream to another. Types of Heat Exchangers Heat exchangers are designed in various shapes and sizes to suit specific applications. The most commonly used heat exchanger types include plate, shell-and-tube, finned-tube, and spiral heat exchangers. Plate Heat Exchangers…

 • Foodelphi.com chemistry kimla lab library

  Membrane Filtration

  CONTENTS • Introduction • Types of membrane filtration • Molecular weight cut off • RO, UF and MF • Recovery percentage • Problems in membrane filtration • Equipments • applications INTRODUCTION • A feed consisting of mixture of two or more components is partially separated. •Separation by a semi permeable barrier namely membrane. •Feed is separated into retentate and permeate. •Separation occurs by the membrane controlling the rate of movement of various molecules between two liquid phases, two gas phases, or a liquid and a gas phase. •The driving force…

 • www.foodelphi.com

  The Dehydration of Food

  Objectives List benefits of dehydrated foods Describe the role of air temperature and circulation in dehydration Compare different methods of dehydration Explain how pretreating foods improves dehydration Demonstrate how to store dried foods Compare different methods of rehydrating foods Vocabulary Caseharden Dehydrator Dehydrofreezing Rehydration Steam blanching Sulfiting Sulfuring Syrup blanching Benefits of Dehydration Longer storage Drying foods preserves food without for longer storage Smaller size and weight Drying decreases weight and bulk Convenience Time savers Can be prepared in a fraction Dehydration in History Sun drying is the oldest method…

 • www.foodelphi.com

  Yaş ve Kuru Temizleme Sistemleri ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

  Hammaddenin Temizlenmesi Temizleme: Hammaddeye dışarıdan bulaşmış olan çeşitli yabancı maddelerin ayrılması işlemidir. Ayıklama: Hammaddenin çeşitli fiziksel özelliklerine göre gruplara ayrılması işlemidir. Sınıflandırma: Hammaddenin farklı kalite gruplarına ayrılması işlemidir. Temizleme ve ayıklama işlemleri hammaddenin kalitesini yükseltmeye yönelik işlemler iken, sınıflandırmada kalitesi benzer olan ürünlerin ayrılması amaçlanır. Gıda endüstrisinin her dalında işletmeye gelen hammaddelerin işleme girmeden önce temizlenmesi gerekir. Temizleme işlemi; yasal hükümler gereği üretim hattında daha sonra oluşabilecek sorunların engellenmesi ve tüketiciye zarar vermemek için yapılır. Temizleme yönteminin seçiminde etkili olan faktörler: hammaddenin özellikleri, yabancı maddelerin özellikleri, ve istenilen temizlik derecesidir.…

 • Foodelphi.com library books 89987

  Temel İşlemler I – Boyut Küçültme ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

  Giriş Katı, yarı katı ve sıvı içinde yarı katı, ve sıvı içinde sıvı bulunan ve karıştırılamayan parça veya parçaların daha küçük parçacıklar halinde dönüştürülmesi işlemine boyut küçültme denilmektedir. Boyut küçültme, boyutun parçalara ayrılması işlemidir. Endüstriyel işletmelerde işleme alınacak olan hammaddelerin boyutları, çeşitli amaçlar için ve çeşitli yöntemler kullanılarak birbirinden ayrılır. Bu işlem için mekanik güç kullanımı gerekmektedir. Boyut küçültmenin yararları • Maddenin tepki gösterme (kimyasal tepkime) yeteneği artar. • İstenmeyen katıların mekanik yöntemler ile yapıdan ayrılması kolaylaşır, • Kurutma, ısıtma veya soğutma, ekstraksiyon hızları ve etkileri artar çünkü yüzey alan…

 • Foodelphi.com eleme elek

  Elek Analizi

  Eleme, tanelerin belirli büyüklükteki delik veya açıklıklardan geçebilme veya geçememe özelliğine dayanarak yapılan bir boyuta göre sınıflandırma işlemidir. Elek analizi ya da elek çözümlemesi ise, farklı büyüklükteki tanelerden oluşan kırılmış ve/veya öğütülmüş malzemenin “Tane Boyu Dağılımı”nı saptamak için yapılmaktadır. Boyut dağılımı, bir numunede tanelerin boyutları ile miktarları arasındaki ilişkidir. Bir numunenin boyut dağılımı, bu numunede hangi boyutta ne kadar miktar malzeme bulunduğunu gösterir. Malzemenin boyut dağılımının bilinmesinin çok çeşitli yararları vardır. Bu yararların birkaçı aşağıda sıralanmıştır. 1) Boyut küçültme işlemlerinin denetimini sağlamak 2) Bir cevherin çeşitli tane boylarında mineral serbestleşme…

 • www.foodelphi.com

  Pasteurization

  Pasteurization Definition Objectives Methods LTLT HTST UHT MILK PASTEURIZATION Definition Process of heating each and every particle of milk to 63 o C for 30 minutes or 72 o C for 15 sec (or to any other time temperature combination which is equally efficient in approved and properly operated equipment and cooling the milk to 4 o C Pasteurization Heat Preservation Method Purpose (Objective) Destruction of bacteria harmful to health (pathogenic micro organisms) Make milk and milk products safe for human consumption Improve the keeping quality of milk and milk…

 • Foodelphi.com books 4 660x330 2019 library

  Commercial Canning Operations

  COMMERCIAL CANNING OPERATIONS Shelf-stable foods go through various operations before making them ready for marketing, distribution, and consumption. Some typical operations in the commercial canning process are schematically represented in Figure 3.15. RAW MATERIAL SELECTION The quality of processed foods depends largely on the quality of the incoming raw product, which in turn depends on how the food is procured or harvested, handled, and stored. Harvesting at the proper maturity is an important step in thermal processing of fruits and vegetables. Most fruits are harvested and processed in the “softripe”…

Başa dön tuşu