Gıda Uygulamaları

Filtrasyon ( Prof. Dr. Farhan ALFİN )

www.foodelphi.com

Giriş • Karışımların (akışkan-katı ya da akışkan-yarı katı) ayırıcı bir ortamdan (filtre) geçirilerek yapılarındaki katı ya da yarı katı istenmeyen parçacıkların ayrılması (tutulması) işlemine “filtrasyon” denir. • Gıda endüstrisinde uygulanan …

Daha Fazlası »