Gıda Uygulamaları Laboratuarı

 • www.foodelphi.com

  Losses In Piping Systems ( M. Ali KARADAĞ )

  FE 480 FOOD ENGINEERING OPRATION LABORATORY LOSSES IN PIPING SYSTEMS MEHMET ALİ KARADAĞ HAKAN MAVİŞ ALİ SÖNMEZ INTRODUCTION One of the most basic calculations performed by any process engineer, whether in design or in the plant, is line sizing and pipeline pressure loss.  Typically known are the flow rate, temperature and corresponding viscosity and specific gravity of the fluid that will flow through the pipe.  These properties are spreadsheet along with some pipe physical data (pipe schedule and roughness factor) and out pops a series of line sizes with associated…

 • www.foodelphi.com

  Tahin Helvasında Rutubet Miktarı veya Kuru Madde Tayini ( Vakumlu Etüv Metodu )

  TAHİN HELVASINDA RUTUBET MİKTARI VEYA KURU MADDE TAYİNİ (VAKUMLU ETÜV METODU) 1.AMAÇ VE KAPSAM Bu metot tahin helvasında kuru madde veya rutubet miktarının vakumlu etüv metoduyla tayinini kapsamaktadır. 2.PRENSİP Deney numunesi vakumlu etüvde, 100 °C’ de ve 13.5 kPa (135 mbar)’ı aşmayan bir basınçta kurutulması esasına dayanmaktadır. 3.ALET VE EKİPMANLAR Analitik terazi (0.0001 g duyarlıkta) Kurutma kabı (7-8 cm çapında, 2-2.5 cm yükseklikte kapaklı, alüminyum, nikel veya paslanmaz çelikten) Vakumlu etüv ( 100 °C ± 101 °C ‘da sıcaklığı duyarlı olarak otomatik kontrol edilebilen) Vakum pompası (Etüv basıncını 135 mbar…

 • Foodelphi.com books 660x330 2019 library

  Supercritical CO2 Extraction System Milk Fat Fractination ( Prof. Dr. Ahmet KAYA )

  FE 480-Food Operations Laboratory Dr. A. Kaya SUPERCRITICAL CO 2 EXTRACTION SYSTEM MILK FAT FRACTIONATION Introduction Many technologies have been developed for the separation and fractionation of different food compounds in the food industry. Conventional processes such as crystallization, filtration, distillation or precipitation are being substituted by new processes that use membranes or supercritical fluids. Supercritical fluid extraction (SFE) is a separation process where the substances are dissolved in a fluid which is able to modify its dissolving power under specific conditions above their critical temperature and pressure (supercritical region).…

 • www.foodelphi.com

  Solid – Liquid Extraction ( Leaching )

  OUTLINES Introduction to leaching. Leaching equipments. Principles of Continuous Countercurrent Leaching. How to CALCULATE material balance and number of ideal stages for multistage leaching. INTRODUCTION TO LEACHING Leaching / solid extraction – methods of removing one constituent from a solid by means of a liquid solvent. Examples: 1. Making coffee from ground coffee beans and tea from tea leaves. (The complex mixture of chemicals that give coffee and tea their odor, taste, and physiological effects are leached from the solid by hot water) 2. Extraction of oil from soybean flakes…

 • www.foodelphi.com

  Akışkan Yatak Sürekli Kurutucuda Tuz Kurutulmasının Deneysel İncelenmesi ( Hikmet DOĞAN )

  AKIŞKAN YATAK SÜREKLİ KURUTUCUDA TUZ KURUTULMASININ DENEYSEL İNCELENMESİ FLUID BED CONTINUOUS DRYER INVESTIGATED BY EXPERIMENTALLY FOR DRYING SALT (NaCl) Özet Bu çalışmada, akışkan yataklı sürekli kurutucu ile (AYSK) birçok alanda kullanılan tuzun (NaCl) kurutulması deneysel olarak analiz edilmiştir. Kurutucudaki kurutma havası hızı 4,5 m/s olarak uygulanmıştır. Deneylerde kullanılan tuzun başlangıç nem miktarı 0,044 g su/g kuru madde olarak belirlenmiştir. Bu tuz; kurutma havası sıcaklıkları m 2 oC hassasiyetle, 94 oC, 126 oC ve 171 oC gibi üç farklı sıcaklıkta 90 dakikalık kurutma işlemlerine tabii tutulmuştur. Sistemde 94 oC sıcaklıkta yapılan…

 • Foodelphi.com lab library-min

  Temel Laboratuar Bilgisi Ders Notları ( Dr. Yusuf ÖZKAY )

  1) LABORATUAR VE LABORATUAR GÜVENLİĞİ Genel anlamı ile bünyesinde deneysel çalışmalar, testler, analiz ve araştırmalar yürütme ve gözlemleme olanağı sağlayan yere laboratuar denir. Laboratuarlarda yapılan deneylerde, hazırlanan çalışmalarda; • Araç ve gereçlere • Makine ve donanımlara • Çalışanın kendisine yönelik olarak meydana gelebilecek tehlikelere karşı, önlemler alma, aksayan durumları belirleme, iyiye yönelik düzenlemeler adına sorunlara bilimsel yöntemlerle yaklaşma sürecine laboratuar güvenliği denir. Laboratuarlarda meydana gelen kazaların çok düşük bir bölümü teknik hatalar, büyük bir bölümü ise insan hatalarından kaynaklanmaktadır. …

 • www.foodelphi.com

  Püskürtmeli Kurutucu Deneyi – Spray Drying ( Dr. Hasip YENİOVA )

  DENEYİN AMACI: Bu deneyin amacı, katı-sıvı çözelti ya da süspansiyonlar içerisinde bulunan katı maddenin kuru olarak elde edilmesidir. Atomizer deneyinde püskürtmeli kurutma gerçekleştirilmektedir. Püskürtmeli kurutmada kurutulacak ürün çok küçük damlacıklar halinde sıcak hava akımı içine gönderilerek, çözeltinin buharlaşması sağlanır. Bu tip bir kurutma cihazının en önemli birimi atomizerdir. Atomizer, kurutulacak olan sıvıyı, çeşitli faktörlere bağlı olarak 50-500µm çapında küçük zerreciklere parçalayan cihazdır. Atomizerde ne kadar küçük damlacıklar elde edilirse, o kadar hızlı kurutma gerçekleşir. Kurutulacak olan çözelti, atomizerde zerreciklere ayrılarak sıcak gaz akımı içine püskürtülür. Sikloidal hava hareketiyle önce damlacık,…

 • www.foodelphi.com

  Tıbbi Laboratuvarlarda Ölçüm Belirsizliği ( Dr. Cevat YAZICI )

  SUNUM PLANI • Laboratuvar branşlarının işlevi ve değişimler • Analitik hatalar • Ölçüm belirsizliği • Belirsizlik kaynakları • Ölçüm belirsizliğinin hesabı • Örnekler … Kaynak

Başa dön tuşu