Fermentasyon Teknolojisi

Fermantasyon ve Fermente Gıdalar

www.foodelphi.com

FERMANTASYON Mikrobiyolojik anlamda fermantasyon mikroorganizmalar tarafında havanın serbest oksijenini veya (NO3 (nitrat) ve SO4 (sülfat)gibi) inorganik inorganik bileşiklerde bulunan bağlı oksijeni kullanarak seri reaksiyonlar ile ürün bileşimindeki maddeleri yıkıma uğratılmasıdır MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE GIDALARDA ÖNEMLİ …

Devamı »

Alpha Amylase Production ( Experiment 2 )

www.foodelphi.com

Alpha amylase: EC 3.2.1.1 Amylases are important hydrolase enzymes which have been widely used since many decades. These enzymes randomly cleave internal glycosidic linkages in starch molecules to hydrolyze them and yield …

Devamı »

Boza Production ( Experiment 3 )

www.foodelphi.com

EXPERİMENT 3 BOZA PRODUCTION Introduction Boza is a traditional cereal-based fermented cold drink with a slightly acidic sweet flavour. This beverage originated in Mesopotamia 8000-9000 years ago. Boza is mainly …

Devamı »