Gıda Mühendisliği Tasarımı

 • www.foodelphi.com

  Gıda Sektöründe Yeni Ürün Geliştirme: Veri Analizi, Tasarım ve Pazarlama Stratejilerinin Önemi

  Gıda sektörü günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olmaktadır. Bu nedenle, sektörde rekabet artmakta ve firmaların başarılı olabilmeleri için sürekli olarak yeni ürünler geliştirmeleri gerekmektedir. Gıda sektöründe yeni ürün geliştirme, oldukça zorlu bir süreçtir ve birçok farklı faktöre bağlıdır. Bu yazımızda, gıda sektöründe yeni ürün geliştirme konusunu ele alacağız ve bu alanda başarılı olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağız. Pazar Araştırması Yapmak Gıda sektöründe yeni bir ürün geliştirirken, öncelikle pazar araştırması yapmak oldukça önemlidir. Bu araştırmalar, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak için yapılmalıdır. Böylece, gıda sektöründeki…

 • www.foodelphi.com

  Gıda Mühendisliği Tasarımı – Tasarıma Genel Bakış

  TASARIM Tasarım, belirli istekleri olası en iyi tarzda karşılamada harcanan tüm çabalardır: ✔ yaşamın yaklaşık tüm alanlarını etkiler ✔ bilimsel görüş / yasalara dayanır ✔ özel deneyimle gelişir ✔ çözümleri gerçekleştirme koşulları sağlar ✔ profesyonel işbirliği gerektirir Mühendislik tasarımı, önceden çözümlenmemiş problemlere çözüm üretmek için ya da önceden başka yollarla çözümlenmiş problemlere yeni çözümler getirmek için gerekli olan çalışmaların tamamıdır. Mühendislik tasarımcısı zekasını; bilimsel bilgileri kullanmada, piyasada kabul görecek ürün tasarımında ve üreticinin en uygun yöntemini kullanarak üretimini yapmasını sağlamada kullanır. Bir ürün kabul görür derecede performansa sahip değilse ya…

 • Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

  Algoritma ve Akış Diyagramları

  Algoritmanın Hazırlanması Algoritma, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle algoritma, verilerin, bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir. Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları gözönünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar. Aşağıda algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır. Örnek 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır. Algoritma Adım…

 • Foodelphi.com books 2 660x330 2019 library

  Soğutma Kuleleri ( Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN )

  Kondenserler: Kondenserler, kompresörden çıkan kızgın soğutucu akışkan buharının soğutularak yoğuşturulduğu elemanlardır. Kondenserleri iki grupta inceleyebiliriz. Hava soğutmalı kondenser Su soğutmalı kondenserler: Su soğutmalı kondenserlerde önemli bir sorun özellikle su tarafındaki yüzey kirliliğidir. Kirlilik faktörünün hesaplarda göz önüne alınması gerekir. Su soğutmalı kondenserler çift borulu, spiral borulu, gövde borulu ve buharlaşmalı olarak dört sınıfta toplanabilir. Soğutma suyu hızı 0,5-2 m/s arasında değişmektedir. Su soğutmalı kondenser Soğutma Kuleleri Soğutma kuleleri, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlar. Soğutma kulesi bir ısı uzaklaştırma ünitesidir.…

 • Foodelphi.com soru kafa deli sorular

  Gantt Chart

  LECTURE 5 – GANTT CHART • GANTT Charts • Constructing GANTT Charts • Staffing and Re-scheduling • Project Management Software GANTT CHART  A GANTT chart is a type of bar chart that illustrates a project schedule.  After the PERT/CPM analysis is completed, the following phase is to construct the GANTT chart and then to re-allocate resources and re-schedule if necessary.  GANTT charts have become a common technique for representing the phases and activities of a project work breakdown structure.  It was introduced by Henry Gantt around…

 • www.foodelphi.com

  Sebze Dondurma Tesisi

  SEBZE DONDURMA TESİSİ Abdullah YILDIRIM 15032610008 Gökçe YILDIRIM 14032610010 SEBZE DONDURMA TESİSİ 1. İşleme Teknolojisi a) Hammaddeler • Tesisimizde iki farklı sebze,örneğin yeşil fasulye ve bezelye kullanılmaktadır. • En kaliteli sebzeler; renk, lezzet, hassasiyet ve kusursuzluk açısından, dondurma işleminde kullanılmalıdır. • Daha düşük kaliteli bitkisel hammaddeler ısıl işlem veya dehidrasyonda kullanılmalıdır. • Taze yeşil sebzeler hasat sonrası hızla bozulmaktadır ve yüksek kalite sağlamak için hasattan hemen sonra işlenmiş ve dondurulmuş olmalıdır. • Yeşil bezelye ve fasulyenin büyüklük ve hassasiyeti, her ikisinin dondurulması konusunda büyük önem taşır. • Yapı, büyüklük ve…

 • Foodelphi.com chemistry kimla lab library

  Fluid Flow ( Dr. Ali Coşkun DALGIÇ )

  FE 478 PLANT DESIGN FOR FOOD ENGINEERS SECTION ONE FLUID FLOW Dr. Ali Coşkun DALGIÇ TRANSPORTATION OF FLUIDS Fluids are substances that flow without disintegration when pressure is applied. This definition of a fluid includes gases, liquids, and certain solids. A number of foods are fluids. In addition, gases such as compressed air and steam are also used in food processing and they exhibit resistance to flow just like liquids. In this chapter, the subject of fluid flow will be discussed from two standpoints: the resistance to flow and its…

 • www.foodelphi.com

  Konsantre Tarhana Çorbası Üretimi

  TARHANA ÜRETİMİ ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde yaygın olarak tüketilen ve çoğunlukla ev tipi üretilen veya kuru hazır çorba şeklinde piyasada bulunan tarhana çorbasının genel özellikleri ve ticari boyutta konsantre formda üretimi konusu araştırılmış, bu amaçla çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler çeşitli deney ve hesaplamalarla desteklenip, geliştirilmiştir. Konsantre tarhana çorbasına ait formülasyon literatür araştırmaları sonucunda belirlenmiş, hammaddelerde beklenen özellikler ayrıntılı açıklanmış, bitmiş ürünün tanımı verilmiş ve ürün özelliklerine uygun ambalaj tipi birçok firmayla irtibata geçilerek belirlenmiştir. Ayrıca tesise ait üretim akım şeması, her bir aşamanın amacı, mekanizması, parametresi ve ekipmanları, tesis…

Başa dön tuşu