Akışkanlar Mekaniği

 • www.foodelphi.com

  Pnömatik Sistemler

  1.GİRİŞ Basınçlı ve kontrol edilebilen gaz ile çalışan sistemlere pnömatik sistemler denir. Bir başka ifadeyle atmosferden alınıp küçük bir hacme kuvvet uygulanarak sıkıştırılmış gaz ya da havayı kullanan sistemlere pnömatik sistemler denir. Pnöma, yunancada hava ve rüzgar anlamına gelir. Kuvvet, bir cismin konumunu veya hareketini değiştirmek için söz konusu cisme uygulanan itme veya çekme etkisidir. Sistem ne kadar iş yaparsa etki eden kuvvet de o oranda büyük demektir. Bir pnömatik sistemdeki kuvvet, basınç ile piston alanının çarpımına eşittir. Kuvvet(F)=Basınç(P).Piston yüzey alanı(A) Piston tarafından yapılan iş, uygulanan kuvvet ile pistonun hareket…

 • www.foodelphi.com

  Sıvı-Gaz ve Sıvı-Sıvı Ara Yüzeyleri

  SIVI-GAZ VE SIVI-SIVI ARA YÜZEYLERİ Yüzey ve ara yüzey gerilimleri Yüzey gerilimi ya da ara yüzey gerilimi neden var? Nasıl oluşuyor? Neden sıvı damlaları ve kabarcıkları küre şeklinde? Yüzey gerilimi: Sıvı yüzeyinde bir birimlik uzunluğundaki çizgi ile 900’lik açılar yapan kuvvet Yüzey alanını birim miktarda izotermal ve dönüşünlü arttırmak İçin gerekli iş. (Yüzey serbest enerjisi) Yüzey ve ara yüzey terimleri arasındaki farklılık nedir? Ara yüzeylerde moleküller arası kuvvetlerin katkısı Yüzey/ara yüzey gerilimlerinden sorumlu kısa mesafedeki moleküller arası kuvvetler: Van der walls kuvvetleri, hidrojen bağı ve metal bağı Çeşitli sıvıların yüzey…

 • www.foodelphi.com

  Viskoz Akışlara Giriş ( Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN )

  BÖLÜM 1 VİSKOZ AKIŞLARA GİRİŞ 1.1- Viskoz olayların önemi 1.2- Akışkan-katı sınırındaki şartlar 1.3- Laminer transport olayları 1.4- Akışkanın kinematik özellikleri 1.5- Navier-Stokes denklemleri 1.6- Enerji denklemi 1.7- Genel denklemlerin bilançosu … Kaynak: http://web.itu.edu.tr/yukselen/UZB386/01-%20Giri%FE.pdf

 • www.foodelphi.com

  Akışkanlar Mekaniği ( Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU )

  Akışkan Statiğine Giriş Akışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla ilgili problemleri ele alır. Bir yüzey akışkana daldırıldığı zaman akışkandan dolayı yüzeye bir kuvvet etkir. Depoların, gemilerin, barajların ve diğer hidrolik yapıların dizaynında bu kuvvetlerin bilinmesine gereksinim vardır. Düzlem Yüzeye Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler Hareketsiz akışkanlarda, kayma gerilmesi olmadığı için bu yüzeye dik olduğu bellidir. Ayrıca, eğer akışkan sıkıştırılamaz ise basıncın derinlikle lineer (doğrusal) olarak değiştiği bilinir. Çoğunlukla düzlemsel yüzeyin bir yüzü atmosfere açık olduğundan atmosfer basıncı düzlemsel yüzeyin her iki yüzüne de etkiyerek sıfır bileşke kuvvet oluşturur. Bu tür durumlarda…

 • www.foodelphi.com

  Non-Newtonian Fluids

  Non-Newtonian Fluids Non-Newtonian Flow Goals Describe key differences between a Newtonian and non-Newtonian fluid Identify examples of Bingham plastics (BP) and power law (PL) fluids Write basic equations describing shear stress and velocities of non-Newtonian fluids Calculate frictional losses in a non-Newtonian flow system Non-Newtonian Fluids η – Apparent Viscosity Non-Newtonian Fluids Modeling Power Law Fluids Modeling Bingham Plastics Frictional Losses Non-Newtonian Fluids Laminar Flow MEB (contd) Momentum Balance Power Law Fluid Velocity Profile of Power Law Fluid Circular Conduit Power Law (contd) Laminar Flow Friction Factor Power Law Fluid…

 • www.foodelphi.com

  Polimerik Sıvılar

  POLİMERİK SIVILAR • Polimerik sıvıların davranış biçimleri • Reolojik ölçümler ve materyal fonksiyonları • Newton yasasına uymayan özlülük ve genellenmiş Newton tipi modeller • Elastiklik ve doğrusal viskoelastik modeller • Korotasyonel türevler ve doğrusal olmayan viskoelastik modeller • Polimerik sıvılar için moleküler modeller Newton yasasına uymayan akışkanlar (non- Newtonian fluids) – Kimyasal yapısı karmaşık sıvılar • Polimer çözeltileri • Polimerik eriyikler • Sabun çözeltileri • Süspansiyonlar • Emülsiyonlar • Macunlar • Biyolojik sıvılar … Kaynak: http://bys.trakya.edu.tr/file/open/64798073/

 • www.foodelphi.com

  Akışkanlar Mekaniği / Aerodinamik Ders Notları ( Dr. Selman NAS )

  Gerçek akış problemlerini çözmek bilgisayarların ortaya çıkmasından evvel oldukça zor, hatta imkansızdı. Son zamanlarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler bunu bir nebze mümkün kılmıştır. Gerçek akış problemlerinin belirli bir yaklaşıklıkla çözümü olay hakkında bir fikir elde etmek bakımından önemlidir. Akış problemlerini yaklaşık olarak çözmek için kullanılan kabullerden biri de viskoz olmayan akış kabulüdür. Viskoz etkilerin cisim yüzeyine yakın bölgede önemli olması ve sınır tabaka denilen bu bölgenin çok ince bir bölge olması neticesinde elde edilen sonuçlar bu bölge dışında oldukça doğru değerler verecektir. Gerçek problem hakkında çoğu zaman %90 mertebesinde doğru fikir edinmek bu metodla mümmkündür. Diğer bir yaklaşım…

 • www.foodelphi.com

  Pipe Fittings

  Pipe Fittings Purpose of Pipe Fittings Plumbing fittings have different shapes which allow rigid straight pipe to change both direction and diameter. Elbows Used to change the angle or direction of the pipe run. The most common elbows come in 90 degree and 45 degree turns. The sweep of the fitting describes how fast a transition or change in direction is made. Street Elbows One end of the fitting has male threads and the other end has female threads. Street elbows are common in galvanized steel and copper pipe. They…

Başa dön tuşu