Enzimler

 • www.foodelphi.com

  Enzim Kinetiği

  Enzim kinetiği, enzimlerin katalitik aktivitelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Enzimler, hücrelerdeki biyokimyasal reaksiyonları hızlandıran proteinlerdir ve çeşitli substratların kimyasal yapılarını değiştirerek ürünler oluştururlar. Enzim kinetiği, enzimlerin nasıl çalıştığını ve etkileyen faktörleri inceler. Enzim kinetiği, enzimlerin kinetik davranışını açıklamak için Michaelis-Menten kinetiği adı verilen bir modeli kullanır. Bu modelde, enzimlerin aktivitesi substrate bağlı olarak değişir. Enzim, substrate bağlandığında aktif hale gelir ve ürün oluşturur. Bu reaksiyon, Vmax ile sınırlandırılır ve Km ile karakterize edilir. Vmax, enzimin maksimum katalitik aktivitesini temsil eder ve Km, enzimin substrate bağlama affinitesini temsil eder. Enzim kinetiği…

 • Foodelphi.com books

  Kofaktörler

  Koenzim ve Mineraller Genel Terminoloji: Kofaktör, Koenzim, Holoenzim, Apoenzim,Prostetik Grup tanımları • Bazı enzimler (özellikle protein yapılı enzimler), bir tepkimeyi katalizleyebilmek için gerekli olan, protein yapısında olmayan, iyon veya organik bir molekülle etkileşir veya birleşirler. • Kofaktörler, dolayısıyla, enzim optimum aktivitesi için gerekli protein dışındaki moleküller ve iyonlardır. • Kofaktörler olarak adlandırılan bu yapılar 1. metal iyonları (Zn+2,Fe+2) 2. Koenzimler: genellikle vitamin türevi olan organik moleküller olarak sınıflandırılmışlardır. • Koenzimi olmadan katalitik aktivite göstermeyen enzimler kofaktörü ile birlikte Holoenzim olarak adlandırılır • Bu enzimlerin (Holoenzim) kofaktörü ayrıldıktan sonra geriye kalan,…

 • Foodelphi.com soru question new 2019

  Amilaz

  Amilaz pankreas ve tükürük bezinden salgılanan enzimdir. Amilaz, nişastanın hidrolizini katalize edebilen bir enzimdir. Nişastanın hidrolizi, nişasta moleküllerinin daha küçük karbonhidratlara parçalanmasıdır. Nişasta, amiloz ve amilopektinden oluşur. Bu moleküllerdeki alfa-1, 4-glikosidik bağlar, amilaz varlığında bozulabilir. Nişastanın kısmen hidrolizi, ağızda çiğneme sırasında tükürük amilazı (α-amilaz) ile etkileşmesiyle başlar. Enzimin aktivitesi ortamın asidik veya bazikliğine (pH) göre değişir. Tükürükteki amilaz yalnız bazik ortamda etkilidir. Mide öz suyu çok asitli olduğundan amilaz bu ortamda etkin değildir. Nişastanın sindirimi  ince bağırsakta tamamlanır. Karbonhidratları parçalayan esas enzim amilazdır, alfa ve beta olmak üzere ikiye ayrılır.…

 • www.foodelphi.com

  DNSA Reagent – Instructions for Preparation and Use

  DNSA reagent Instructions for preparation and use Version 1.0 | July 2016 Introduction Post-16 Biology specifications in England require students to be familiar with Benedict’s reagent for the detection of reducing sugars. This is in the context of ‘qualitative tests for the identification of biological molecules’, as specified by the subject criteria for biology (DfE, 2014). The same DfE criteria also require students to use ‘appropriate instrumentation to record quantitative measurements, such as a colorimeter …’. Most biology specifications also suggest that students carry out practical investigations of enzyme activity.…

 • www.foodelphi.com

  Introduction to Enzymology

  Introduction to Enzymology • Functional Properties • Nomenclature • Enzyme specificity • Enzyme regulation Enzymes – Biological catalysts • By definition a Catalyst : – Accelerates the rate of chemical reactions – Capable of performing multiple reactions (recycled) – Final distribution of reactants and products governed by equilibrium properties • Enzymes are biological catalysts – Proteins, (a few RNA exceptions) – Orders of magnitude faster than chemical catalysts – Act under mild conditions (temperature and pressure) – Highly Specific – Tightly Regulated Enzymes are critical for every aspect of cellular…

 • soru question dhd46

  Enzymes

  ENZYMES Submitted to: Dr. Gul Shahnaz Submitted by: Group 1 A Adeel Afzal Fatima Saleh Fatima Zahid Maida Shafiq Najia Hafeez CONTENTS Chemistry Classification Mechanism of Enzyme Action Enzyme Kinetics Inhibition Activation Specificity CHEMISTRY Introduction Enzymes are biological catalysts that speed up the rate of the biochemical reaction. Most enzymes are three dimensional globular proteins (tertiary and quaternary structure). Some special RNA species also act as enzymes and are called Ribozymes e.g. hammerhead ribozyme. STRUCTURE OF ENZYMES The active site of an enzyme is the region that binds substrates, co-factors…

 • www.foodelphi.com

  Enzimler ( Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ )

  ENZİMLER Prof. Dr. Arif Altıntaş Enzim • Biyokimyasal reaksiyonların pek çoğu protein yapısındaki organik kimyasal maddeler tarafından katalizlenir. Bu çeşit biyolojik katalizörlere “Enzim” adı verilir. • İlk defa 1833 yılında Payan ve Persöz, alkol kullanmak suretiyle malt ekstresinden nişastayı sindiren enzimi presipitasyon yolu ile ayırt ettiler ve buna “Diastaz” adını verdiler. • Daha sonra, 1836 yılında Schwan mide suyundan “Pepsin”i elde etti. • 1926’da Sumner ilk kristal enzim olan “Üreaz” ı izole etti. • Pepsin, tripsin ve kimotropsin’in Notrhrop tarafından kristal halde elde edilmeleri ise 1930-1936 yılları arasına rastlar. •…

 • www.foodelphi.com

  Lipaz Enzimi: Yapısal Özellikleri ve Uygulama Alanları ( Araş. Gör. Banu ÖZTÜRK )

  LİPAZ ENZİMİ: Yapısal Özellikleri ve Uygulama Alanları Ticari enzimlere özellikle de mikrobiyal kaynaklı olan enzimlere olan ilgi pek çok alanda kullanıma sahip olmalarından dolayı gün geçtikçe artmaktadır. Enzimler tarafından katalizlenen reaksiyonlar kimyasal metotlara göre daha ucuz ve de daha basittir. Enzimler başta gıda, eczacılık, deterjan, tekstil ve kozmetik olmak üzere pek çok sanayi dalında yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 1995 yılındaki yaklaşık ticari enzim satış hacmi 1 milyon dolar olmakla birlikte bu rakamın 2005 yılına kadar ikiye katlanması beklenmektedir. Bu enzimlerin en az %75’lik kısmını hidrolazlar oluşturmaktadır ve bunların…

Başa dön tuşu