Mühendislik Termodinamiği

Lab 7 – Heat and Temperature

heat temperature ısı sıcaklık

Lab 7 – Heat and Temperature Purpose: • Observe the first law of thermodynamics: that energy is conserved. • Investigate the transfer of heat. • Determine the heat of fusion …

Devamı »

Enerji ve Entalpi

www.foodelphi.com

3. ENERJİ VE ENTALPİ ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve ısı oluşmasıyla sağlanır. İki sistem arasında ısıl …

Devamı »

Termodinamik Soru Çözümleri

Foodelphi.com matematik mathmatic

Bir su deposunun üst kısmı şekilde gösterildiği gibi iki bölmeye ayrılmıştır. Bölmelerden birine yoğunluğu bilinmeyen bir akışkan diğer bölmeye de su dökülmüştür ve diğer bölmedeki su seviyesi bu etkiyi dengelemek için belirli …

Devamı »

Lectures on Heat and Thermodynamics ( Michael Fowler )

heat temperature ısı sıcaklık

Contents HEAT Feeling and seeing temperature changes Classic Dramatic Uses of Temperature-Dependent Effects The First Thermometer Newton’s Anonymous Table of Temperatures Fahrenheit’s Excellent Thermometer Amontons’ Air Thermometer: Pressure Increases Linearly …

Devamı »