Mühendislik Termodinamiği

Lab 7 – Heat and Temperature

heat temperature ısı sıcaklık

Lab 7 – Heat and Temperature Purpose: • Observe the first law of thermodynamics: that energy is conserved. • Investigate the transfer of heat. • Determine the heat of fusion …

Daha Fazlası »

Enerji ve Entalpi

www.foodelphi.com

3. ENERJİ VE ENTALPİ ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve ısı oluşmasıyla sağlanır. İki sistem arasında ısıl …

Daha Fazlası »

Termodinamik Soru Çözümleri

Foodelphi.com matematik mathmatic

Bir su deposunun üst kısmı şekilde gösterildiği gibi iki bölmeye ayrılmıştır. Bölmelerden birine yoğunluğu bilinmeyen bir akışkan diğer bölmeye de su dökülmüştür ve diğer bölmedeki su seviyesi bu etkiyi dengelemek için belirli …

Daha Fazlası »