Gıda Mühendisliği Matematiği

 • Foodelphi.com matematik mathmatic

  Bernoulli Denklemleri ( Dr. Ali SEVİMLİCAN )

  Bernoulli Denklemleri Bernoulli denklemi nedir? Hangi şartlarda denklem lineer dir? … 

 • www.foodelphi.com

  Cell Growth Kinetics

  Cell Growth Kinetics Introduction Growth patterns and kinetics in batch culture – growth phases – effect of factors: oxygen supply – heat generation Growth kinetics (Monod Equation) Growth in continuous culture (ideal chemostat) Growth Kinetics Introduction – Autocatalytic reaction: The rate of growth is directly related to cell concentration substrates + cells → extracellular products + more cells ∑S + X → ∑P + nX …  

 • Foodelphi.com matematik mathmatic

  Differansiyel Formülleri

  Differansiyel Formülleri VARİATİON OF PARAMETER THE CAUCHY-EULER EQUATION LAPLACE TRANSFORM …

 • www.foodelphi.com

  Mühendislik Matematiği Dersi Ara Sınav Soruları ve Çözümleri ( Dr. Zeynep KAYAR )

  16 Kasım 2015 tarihli sınav soruları ve çözümleri. …

 • www.foodelphi.com

  Mühendislik Matematiği Dersi Final Sınavı Soru Örnekleri ( Dr. Zeynep KAYAR )

  30.11.2015 tarihli Final Sınavı Soru Örnekleri. …

 • www.foodelphi.com

  Mühendislik Matematiği Dersi Ara Sınav Soru Örnekleri ( Dr. Zeynep KAYAR )

  (02.11.2015) tarihinde paylaşılan 5 soruluk ara sınav soru örnekleri. …

 • www.foodelphi.com

  Korelasyon Parametrik Olmayan Testler ( Fatma Betül ULU )

  Korelasyon Parametrik Olmayan Testler Fatma Betül ULU İçerik Korelasyon    – Basit Korelasyon (Pearson Korelasyon Katsayısı)    – Kısmi Korelasyon Parametrik Olmayan Testler    -Tek Örneklem Kay-Kare Testi    -İki Değişken Kay-Kare Testi    -İlişkisiz Ölçümler İçin Mann Whitney U Testi    -İlişkisiz Ölçümler İçin Kruskal Wallis H Testi    -İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Korelasyon Olaylar arasındaki ilişkilerin açıklanmasıdır. Deneklerin ya da bireylerin iki değişkene ait değerlerine sahip olunduğunda, iki değişken arasındaki ilişkiyi bulmak için korelasyon teknikleri kullanılır. Örneğin, üniversite giriş puanı ile performans arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen…

 • www.foodelphi.com

  Diferansiyel Denklemler ( Ufuk ÖZERMAN )

  Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması Birçok mühendislik, fizik ve sosyal kökenli problemler matematik terimleri ile ifade edildiği zaman bu problemler, bilinmeyen fonksiyonun bir veya daha yüksek mertebeden türevlerini içeren bir denklemi sağlayan fonksiyonun bulunması problemine dönüşür. Bu mantıkla oluşturulmuş denklemlere ‘Diferansiyel Denklemler’ denir. Buna örnek olarak F= ma newton kanunu verilebilir. Eğer u(t), F kuvveti altında m kütleli bir parçacığın t anındaki konumu veren bir fonksiyon ise …

Başa dön tuşu