Analitik Kimya

 • www.foodelphi.com

  Nitel ve Nicel Analiz Laboratuvarı Uygulamaları ( KTÜ )

  1. GENEL BİLGİLER 1.1. Giriş 1.2. Nitel Analiz Yöntemi 1.2.1. Nitel Analiz Yönteminin Dayandığı Temel Özellikler 1.2.2. Örneklerin Nitel Analiz İçin Hazırlanması 1.2.3. Çözeltilerin Analizi 1.2.4. Katı Örneklerin Analizi 1.2.5. Katı Reaktiflerin Sıvı Reaktiflerle Çözünürleştirilmesi 1.2.6. Çözücü Olarak Nitrik Asidin (HNO3) Kullanılması 1.2.7. Çözücü Olarak Hidroklorik Asidin (HCl) Kullanılması 1.2.8. Katı Örneklerin Eritiş ile Çözünürleştirilmesi 1.3. Nitel Analiz Laboratuvarında Kullanılan Alet ve Malzemeler ve Kullanım Amaçları 1.3.1. Kullanılan Malzemeler 1.3.2. Nitel Analiz Sırasında Uygulanan Temel İşlemler 1.3.2.1. Çözeltinin Asitliğinin Kontrol Edilmesi 1.3.2.2. Tampon Oluşturulması 1.3.2.3. Çözeltinin Karıştırılması 1.3.2.4. Çözeltinin Isıtılması…

 • Foodelphi.com library books 89987

  Analitik Kimya Ders Notu

  Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. Kimyasal analiz; bir maddenin bileşenlerini ve/veya bileşenlerin bağıl miktarlarını tayin etmek için yapılan işlem(ler)dir. Kalitatif (nitel) Analiz Numunedeki türlerin (bileşenlerin) belirlenmesi için yapılan analizdir Kantitatif (nicel) Analiz Bileşenlerin hangi oranlarda bulunduğunu (bağıl miktarlarını) belirlemek için yapılan Analiz. Makro Analiz Yarı mikro analiz Mikro Analiz Analiz Yöntemleri Klasik (Yaş) Yöntemler Analiz sadece inorganik veya organik kimyasal maddelerin çözeltileri kullanılarak gerçekleştiriyorsa buna yaş analiz denir. – Gravimetrik analiz – Volumetrik analiz Enstrümantal (Aletli) Yöntemler Analiz…

 • Foodelphi.com titration titrasyon lab deney

  Titrimetrik Yöntemler; Çöktürme Titrimetrisi

  9-10 HAFTA Titrimetrik Yöntemler; Çöktürme Titrimetrisi (Klasik Analiz Yöntemleri) Volumetrik Titrimetride Kullanılan Bazı Terimler Standart Çözeltiler Volumetrik Hesaplamalar Gravimetrik Titrimetri Titrimetrik Yöntemlerde Titrasyon Eğrileri Çöktürme Titrimetrisi İndikatör Çözeltilerinin Derişiminin Hesaplanması TİTRİMETRİK YÖNTEMLER ÇÖKTÜRME TİTRİMETRİSİ Bir titrasyon, standart çözeltinin bir büretten veya sıvı akıtmaya yarayan başka bir aletten, analit çözeltisine ikisi arasındaki reaksiyonun tamamlandığı anlaşılıncaya kadar yavaş yavaş ilave edilmesiyle yapılır. HCl + NaOH → NaCl +H2O Titrimetri, derişimi bilinen bir çözeltinin analit ile reaksiyona giren miktarının ölçümüne dayanan nicel bir metottur. Bir diğer değişik tanımı ise; Titrimetri, analit ile tamamen…

 • Foodelphi.com titration titrasyon

  Acid-Base Titrations

  Titration is an analytical method used to determine the exact amount of a substance by reacting that substance with a known amount of another substance. The completed reaction of a titration is usually indicated by a color change or an electrical measurement. An acid/base neutralization reaction will yield salt and water. In an acid-base titration, the neutralization reaction between the acid and base can be measured with either a color indicator or a pH meter. Acid + Base  Salt + Water In this experiment, a phenolphthalein color indicator will…

 • Foodelphi.com chemistry kimla lab library

  Determination of Vitamin C Concentration by Titration

  Determination of Vitamin C Concentration by Titration (Redox Titration Using Iodine Solution) Safety Lab coats, safety glasses and enclosed footwear must be worn at all times in the laboratory. Introduction This method determines the vitamin C concentration in a solution by a redox titration using iodine. Vitamin C, more properly called ascorbic acid, is an essential antioxidant needed by the human body (see additional notes). As the iodine is added during the titration, the ascorbic acid is oxidised to dehydroascorbic acid, while the iodine is reduced to iodide ions. ascorbic…

 • Foodelphi.com library books 89987

  Ayrıştırma ve Saflaştırma ( Dr. Erol ŞENER )

  Ayrıştırma ve Saflaştırma Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemlerinin Sınıflandırılması Yöntemin temeli Ayrıştırma Tekniği boyut süzme diyaliz boyut eleme kromatografisi kütle ve yoğunluk   santrifüj kompleks durumu maskeleme fiziksel durum (faz) değişimi distilasyon süblimleşme kristallendirme kimyasal durum değişimi çöktürme iyon değiştirme uçuculaştırma elektrodeposition fazlar arasında dağılım ekstraksiyon kromatografi Boyut Süzme, filtrasyon en temel ayırım tekniğidir. Farklı büyüklükteki katı partiküller yada sıvı faz ile katı fazın birbirinden ayrıştırılması için kullanılmaktadır. Süzme yer çekimi, basınç yada vakum gibi kuvvetler kullanılarak karışımın gözenekli (porlu) süzgeçlerden geçirilmesi ile gerçekleşir. Süzme yolu ile ayrıştırma porların çapı ve…

 • www.foodelphi.com

  Gravimetric Determination of Sulfate In an Unknown Solution

  GRAVIMETRIC DETERMINATION OF SULFATE IN AN UNKNOWN SOLUTION AIM The main objective of this experiment is to determine the concentration of sulfate ion in an unknown solution by using gravimetry. INTRODUCTION Gravimetric analysis is based on the measurement of the mass of a substance of known composition that is chemically related to the analyte. Gravimetric analysis includes precipitation, volatilization and electrodeposition methods. In precipitation gravimetry of the analyte is carried out by the use of inorganic or organic precipitating agents. The two common inorganic precipitating agents are silver nitrate, which…

 • www.foodelphi.com

  Gravimetric Analysis and Precipitation Equilibria

  Gravimetric Analysis and Precipitation Equilibria Dr. A.K.M. Shafiqul Islam & Dr. Zarina Zakaria Introduction The term gravimetric pertains to a Weight Measurement. Gravimetric method is one in which the analysis is completed by a weighing operation. Gravimetric Analysis is a group of analytical methods in which the amount of analyte is determined by the measurement of the mass of a pure substance containing the analyte. Gravimetric Methods can also be defined as quantitative methods based on the determining the mass of a pure compound to which the analyte is chemically…

Başa dön tuşu