Büyükbaş Hayvan Besiciliği Fizibilite Çalışması

1. ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Yatırımcı

1.2. Adres ve Tel No:

1.3. Hukuki Durum

1.4. Ortaklık Yapısı

1.5. Sermayesi

1.6. Özkaynak Oranları

2. PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Projenin Adı

2.2. Kuruluş Yeri

2.3. Kapasitesi

2.4. Proje Oryantasyonu :

2.5. Pazar Oryantasyonu

2.6. Ekonomik, sinai ve mali Teşvikler :

2.7. Uygulama Programı

2.8. Tam Kap. İşlet. Geliri

2.9. Tam Kap. İşlet. Gideri

2.10. Tam Kap. Brüt Nakit Akım

2.11. İstihdam

3. PROJENİN İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. TEKNİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

3.1.1. Projenin Tanımı

3.1.2. Kuruluş Yeri :

3.1.3. Ürün Hakkında Bilgiler

3.1.4. Kapasite

3.1.5. Besi Prosesi Hakkında Bilgiler

3.1.6. Projenin Yönetimi ve Personel Durumu

3.1.7. Uygulama Planı

3.1.8. Projenin Çevre Üzerine Etkisi

3.1.9. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı

3.1.9.1. Sabit Tesis Yatırım Unsurları Hakkında Bilgiler

3.1.9.2. İşletme Sermayesi Yatırımı

4. EKONOMİK İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

4.1. Sektöre İlişkin Bilgiler

4.2. Sektörde Faaliyet Gösteren Firmalar

4.3. Proje Konusu Girişimciye İlişkin Bilgiler

4.4. Girdi Fiyatları ve Temin Koşulları

4.5. Satış Fiyatları

4.6. Sektördeki Talep Yapısı

4.7. Sektördeki Mevcut Kurulu Kapasite

4.8. İthalat ve İhracat gerçekleşmeleri ile beklentiler

4.9. Pazarlama ve Dağıtım Politikaları

5. MALİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

5.2. Öngörülen Finansman

5.2.1. Yabancı Kaynaklar

5.2.2. Öz Kaynaklar

6. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

6.1. Teknik Değerlendirme Sonuçları

6.2. Ekonomik Değerlendirme Sonuçları

6.3. Mali Değerlendirme Sonuçları

6.4. Projenin Zaafları

6.5 Projenin Avantajları:

Not: İsimlerin kaldırılması için belgede düzenleme yapılmıştır. Ekler kısmı belgenin bize ulaştırılan halinde de mevcut değildi.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu