Boza Üretimi ( Sunum )

BOZA ÜRETİMİ

Türkiye’de genellikle darıdan yapılan boza, başka ülkelerde yapıldığı yerin başlıca ürününe göre mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen da pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk gibi hububatların öğütülüp su katılarak pişirilmesi ve şeker katılarak alkol ve laktik asit fermentasyonuna tabi tutulmasıyla üretilen kıvamlı bir içkidir.

• Esasen boza biranın orijinidir. Günümüzde üretilen biradan farkı; alkol fermentasyonundan sonra laktik asit fermentasyonunun gerçekleşmesidir.

• Boza, Mısır ve Kuzey Afrika sahilleriyle Akdenizli tüccar gemiciler aracılığıyla batıya, Hazar Denizi güneyinden doğuya, Asya içlerine ve Çin’e, İran ve Afganistan’a, Kafkaslar’dan kuzeye, Volga havzasına doğru geniş bir coğrafyaya yayılır.

• Dünya’da boza üretimi çoğunlukla Türklerin bulundukları veya Türk egemenliğinde kalmış toplumlarda gerçekleşmektedir.

• Evliya Çelebi 17. yüzyıl ortalarında İstanbul’da 300’den fazla bozacı dükkanının bulunduğunu, bu dükkanlarda 1100 kadar bozacının çalıştığını aktarmıştır.

• Osmanlı’da fazla mayalandırılarak, içine afyon katılan bozahanelerin, 19.yüzyıla doğru ortadan kalktığı bilinmektedir.

BOZA HAMMADDELERİ

• Mısır, darı ve pirinç en sık kullanılanlarıdır.

• Ancak üretildiği ülkeye göre yaygın olan diğer hububatlar da kullanılabilir.

• Bu amaçla arpa, buğday gibi hububat unlarından ve bulgurdan da boza üretmek mümkündür.

• Ülkemizde çoğunlukla hammadde olarak akdarı kullanılmaktadır.

• Akdarı ile üretilen bozanın rengi daha beyaz olmaktadır.

• Bazı işletmelerde ise akdarıya mısır irmiği ilave edilmektedir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu