Biyoteknoloji

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR?

Biyolojik araç, sistem ve süreçlerin üretim ve hizmet endüstrilerine uygulanması
Endüstriyel uygulamalarda başarılı olabilmek için Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Mühendislik bilimlerinin ortak kullanımı ile mikroorganizmaların, doku ve hücre kültürlerinin kapasitelerinin artırılması
Çeşitli yararlı maddelerin üretilmesi için biyolojik özellikleri kullanan bir teknoloji olması
Biyolojik araçlar tarafından üretilen materyallerin daha iyi ürün ve hizmet vermek üzere bilim ve mühendislik ilkelerinin uygulanması
Biyoteknoloji sadece teknik ve süreçlerin toplamına verilen bir addır.
Biyoteknoloji canlı organizmaları ve onların yapıtaşlarını tarım, gıda ve diğer endüstrilerde kullanan bir tekniktir.

BİYOTEKNOLOJİNİN BAŞLICA UYGULAMA ALANLARI

• Biyosüreç Teknolojisi
– Alkollü içeceklerin üretimi
– Antibiyotik üretimi
– Memeli hücre kültürleri
– Yeni ürünlerin üretimi (Ör: Polisakkaritler)
– İlaç üretimi
– Organik çözücü üretimi (Ör:Aseton, butanol)
– Protein bakımından zenginleştirilmiş gıdaların üretimi
– Üretim kapasitesi artışı için fermentasyon tasarımı optimizasyonu
• Enzim Teknolojisi
– Özgün kimyasal reaksiyonlar için kullanımları
– Enzim immobilizasyonu (tutuklanması)
– Yarı sentetik penisilin üretiminde
– Nişasta ve sellüloz hidrolizinde
– Biyolojik analizler için sensörlerin oluşturulmasında

• Atık Teknolojisi – Atıkların yeniden kullanılabilmesi
– Atıklardan yeni ürünlerin üretilmesi (Ör: alkol)

• Çevre Teknolojisi – Kirliliğin kontrolü
– Atık toksinlerin uzaklaştırılması
– Düşük dereceli madenlerden ve madencilik endüstrisi
atıklarından metallerin geri kazanılması

• Yenilenebilen Kaynaklar Teknolojisi
– Kimyasal ham madde ve etanol, metan ve hidrojen üretimi
için lignosellülozik materyalin yenilenebilen enerji kaynağı
olarak kullanılması
– Bitki ve hayvan materyalinin tamamının kullanılması

Ziraat ve Hayvancılık
 Besin değeri yüksek, hastalığa dirençli, strese toleranslı yüksek kalitede ve verimde genetik mühendisliği ile geliştirilmiş bitkilerin oluşturulması
 Hayvancılıkta ürün artırımını sağlamak
Sağlık
– Yeni ilaçların oluşturulması
– İlaçların sadece hastalıklı bölgeye ulaşmasının sağlanması
– Hastalık tanılarının geliştirilmesi
– Aşıların geliştirilmesi
– İnsan genomunun anlaşılması
– Gen tedavisi

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu